O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

Tekst ustawy do pobrania

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Ustawa

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu postepowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzalenionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

Rozporządzenie

Wykaz ośrodków/oddziałów rehabilitacyjnych w Polsce.

Wykaz_osrodkow_rehabilitacyjnych.pdf

 

Tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku - tekst ujednolicony.pdf

Tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa