Tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa