Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

Tekst ustawy do pobrania

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Ustawa

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu postepowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzalenionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

Rozporządzenie

Wykaz ośrodków/oddziałów rehabilitacyjnych w Polsce.

Wykaz_osrodkow_rehabilitacyjnych.pdf

 

Tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa