O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!

 

Kim jesteśmy ?

 

Problem uzależnień jest złożonym zjawiskiem społecznym, w związku z tym programy profilaktyczne i naprawcze wymagają mobilizacji wielu instytucji i służb powołanych w celu minimalizacji tegoż zjawiska. Jedną z takich instytucji jest Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (TPPU) w Toruniu. TPPU realizuje szereg programów profilaktycznych, środowiskowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Priorytetową działalnością Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom są działania profilaktyczne w ramach strategii uniwersalnej, selektywnej i wskazującej skierowane do młodzieży i dorosłych. Założenie, że skuteczne przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne, to działania profilaktyczne zmierzające do cyklicznych, systemowych realizacji obejmujące różne środowiska, grupy społeczne i kategorie zawodowe, skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym, a także interwencje profilaktyczne zmierzające do wzmacniania czynników chroniących.

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

 

Działania są współfinansowane przez:

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru