W ramach zaplanowanych działań przeprowadzono Akcję Profilaktyczną: 23 maja 2024r. – w ramach „Światowego Dnia Bez Tytoniu” w godzinach od 11.00-16.00.

Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania wyrobów tytoniowych, w tym
e-papierosów szczególnie przez dzieci i młodzież.

W ramach Akcji mieszkańcy Torunia mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym na Rynku Nowomiejskim m.in. z:

specjalistycznych konsultacji indywidualnych

- pomiaru ciśnienia krwi

- pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu wydechowym osób palących (aparatem Smoke Check)

bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych

- promocji oferty w ramach konkursów dotacyjnych, w tym indywidualnej psychoterapii dla osób uzależnionych od nikotyny oraz systematycznych działań środowiskowych, informacyjno- edukacyjnych realizowanych dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pracownicy TPPU oraz grupy Młodzieżowych Liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, pierwszego kontaktu zachęcające młodzież oraz dorosłych, mieszkańców Torunia do podjęcia próby rzucenia palenia i innych nałogów, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek) – ok. 260 odbiorców.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym, były zorganizowane przez TPPU oraz uczestników programu Młodzieżowych Liderów quizy wiedzy dla zaproszonej młodzieży szkolnej (z X LO, Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Ośrodka Szkolenia i Wychowania) oraz dla zgromadzonej publiczności zainteresowanej tematyką.

Ponadto Młodzieżowi Liderzy dyżurowali w Punkcie Informacyjnym w I LO, gdzie kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy.

Z indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz proponowanych w Punkcie Konsultacyjnym badań skorzystało łącznie 257 osób. Część z nich podjęła decyzję o rzuceniu palenia i zapisała się na terapię do Poradni Pomocy Palącym (Jęczmienna 10/7).

 

Wiek odbiorców: od 12 do 82 lat, większość to młodzież szkolna w wieku 14-19 lat.

Wydarzenie relacjonowane były przez lokalne oraz regionalne media (TVP Bydgoszcz, TV Toruń, Radio PIK).

 

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z naszej akcji !!

 

Dziękujemy, że byliście z nami!

 

 

Herb Torunia dzieki wsparciu

 

https://bydgoszcz.tvp.pl/52093475/wspolna-sprawa

 

 

 

 

 

 

Programy profilaktyki uzależnień realizowane są dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń ) oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zrealizowanokuj pom logo

 

Zapraszamy na Akcję Profilaktyczną ZDROWIE NA TAK  z okazji  Światowego Dnia Bez Tytoniu

dnia  23.05.2024 r. w godzinach 11:00-16:00

 

 

Wydarzenie jest jednym z elementów szerszych działań realizowanych przez TPPU w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu wśród mieszkańców Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Celem akcji jest podkreślenie wagi wczesnej profilaktyki zespołu uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie wpływu używania waperów (tzw. juule, e-papierosy, ect.) na zdrowie i kondycję psychiczną najmłodszych.

Ostatnie badania prowadzone w Polsce na reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat pozwoliły oszacować, że około 970 tys. dzieci używa stale waperów. W roku 2023 nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży jednorazowych urządzeń do podawania nikotyny z 32,3 mln do 100 mln.(Epidemia intoksykacji nikotynowej dzieci. Prof. Witold Zatoński, Fundacja „ Promocja Zdrowia).

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

 • specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień,

 • pomiaru i diagnostyki ciśnienia krwi,

 • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

 • promocji oferty w ramach konkursów dotacyjnych, w tym indywidualnej psychoterapii dla osób uzależnionych od nikotyny oraz systematycznych działań środowiskowych, informacyjno- edukacyjnych „Wolni od dymu tytoniowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ww.zadania konkursowe dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Pracownicy TPPU oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki będą także prowadzić rozmowy z zainteresowanymi osobami motywując do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości używania wyrobów tytoniowych oraz zdrowego stylu życia.

 • Ponadto wydarzeniem towarzyszącym będzie quiz wiedzy z udziałem publiczności (zaproszonej młodzieży szkolnej). Dla uczestników akcji przewidziano także drobne upominki.

 • Pracownicy TPPU oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki będą także prowadzić rozmowy z zainteresowanymi osobami motywując do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zdrowego stylu życia.

Wydarzenie relacjonować będą lokalne oraz regionalne media.

Zapraszamy !!!

MIEJSCE AKCJI: Toruń, Rynek Nowomiejski

23.05.2024 r. GODZINA: 11:00-16:00

 

Herb Torunia dzieki wsparciu

Informujemy o zamknięciu naboru na szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych w terminach: 06-07.06.2024r. oraz 13-14.06.2024r. 

Mamy już komplet uczestników.

Jednocześnie informujemy o kolejnych szkoleniach w termiach powakacyjnych, o czym będziemy informować na naszej stronie oraz na stronie www.kcpu.gov.pl oraz www.uzaleznieniabehawioralne.pl.

 

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kasprzycka

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2 dniowym szkoleniu, pn.:„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej.
Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące i uzupełniające uzależnień, zwiększą swoje kompetencje w aspekcie motywowania dziecka do zmiany zachowania. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposoby postępowania w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa z w/w obszarów.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży.  Cel realizowany będzie poprzez wykłady i warsztaty szkoleniowe. Obejmuje 11 godzin wykładów i 8 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na  2 dni szkoleniowe dla 1 grupy, które odbędzie się w formie stacjonarnej w następujących terminach:

 

Miejsce szkolenia:  Toruń, ul. Jęczmienna 10/7, III piętro (dostęp do windy) 

 

 

 • 06-07.06.2024r. – I grupa

 • 13-14.06.2024r. – II grupa

 

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.
Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 
 

Zgłoszenie proszę przysłać najpóźniej do dnia 20.05.2024r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub nr tel. 56 652 23 94, kom.608084261

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień szkolenia :

 

8:30–9:15  Wykład. Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych, definicja, klasyfikacja, neurobiologia - dr Jolanta Celebucka specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia) Toruń

9:15–10:00  Wykład. Problemowe używanie nowych technologii wśród młodzieży. Wskazania dla profilaktyki. Gdzie zgłosić się po pomoc – obecne rozwiązania-
 dr Jolanta Celebucka, specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń

10:0010:15 Przerwa kawowa

10:15–11:00  Wykład. Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze. Rodzaje czynników chroniących w zapobieganiu uzależnieniom behawioralnym – mgr Mariola Kasprzycka, specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

11:00–12:30  Warsztat. Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem nowych technologii w ujęciu systemowym (strategie mogące zmniejszać zakres tych zjawisk i problemów z nimi związanych, w tym ograniczanie dostępności, informacja i edukacja, ograniczanie szkód, wczesna profilaktyka domowa – rola rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, itp.) – (przerwa w trakcie warsztatu 11:45)mgr Mariola Kasprzycka, specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

12:30–13:15  Wykład Zagrożenia fizyczne, społeczne i psychologiczne problemowego korzystania z nowych technologii. Cyberprzemoc, sexting, patostreaming, FOMO – analiza zjawiska i jego skali, wybrane aspekty prawne, szkolne procedury interwencyjne – mgr Rafał Kasprzycki, psycholog,specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

13:15–14:15 Przerwa obiadowa

14:15–15:00  Wykład Rodzaje wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, interwencyjnych e-uzależnień, programy rekomendowane i dobre praktyki - mgr Mariola Kasprzycka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

15:00–16:30  Warsztat  Debata oksfordzka „Świat wirtualny w rozwoju dzieci
i młodzieży – szansa czy zagrożenie?”
- mgr Rafał Kasprzycki, psycholog,specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

16:30–16:40 – Przerwa kawowa

 

16:40–17:30  Wykład Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
Internetu oraz urządzeń ekranowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Przegląd najpopularniejszych rodzajów gier wideo i występujących w nich zjawisk – mikropłatności, lootboxy e-sport, rekomendacje dla rodziców – 
mgr Rafał Kasprzycki, psycholog,specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

 

 

 

II dzień:szkolenie poprowadzi Mariola Kasprzycka - TPPU Toruń

 

8:30–9:15  Wykład. Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, gier online, mediów społecznościowych, kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD 10/11, kwestionariusze, skale
(IAS, BFAS) do oceny stopnia zaburzenia.

9:15–10:00  Wykład. Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny, określenie celów zmiany).

10:00–10:15 Przerwa

10:15–11:00 Wykład. Motywowanie, ocena gotowości nastoletniego klienta do zmiany (model Prochaska, DiClemente, Dialog motywujący).

11:00–12:30  Warsztat. Studium przypadku - (analiza indywidualnych przypadków nastolatków z zaburzeniami grania w gry internetowe), diagnoza problemowego grania, nadużywania nowych technologii, kierunki i wskazania profilaktyczne, interwencyjne, rola rodziny (przerwa w trakcie warsztatu 11:45).

12:30–13:15   Wykład. Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli (przykłady arkuszy zadaniowych, planów dnia, prowadzenie codziennego dzienniczka zajęć - zwiększenie samoświadomości, praca nad samokontrolą, sporządzenie tabeli korzyści i szkód płynących z korzystania z nowych technologii (ćwiczenia te mają pomóc dzieciom i młodzieży
w pełniejszym postrzeganiu własnego korzystania z urządzeń ekranowych oraz zmian zachodzących w zachowaniu). Monitorowanie postępów zmiany u nastoletnich klientów, praca ze skalą.

13:1514:15  Przerwa obiadowa

14:15–15:45  Warsztat. Trening nowych zachowań, alternatywne formy, strategie wprowadzania zmian (przywrócenie kontroli nad zachowaniem, które przynosi przykre konsekwencje, pokazanie innych sposobów na sytuacje, kiedy „ciągnie” do komputera, smartfona, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych może skutecznie pomóc poradzić sobie z nawrotem problemów, nauka zdrowego życia emocjonalnego (radzenie sobie ze stresem, konstruktywne wyrażanie uczuć).

15:4515:55 Przerwa

15:55–16:40  Wykład Rola rodziny w profilaktyce zachowań problemowych, rozwijanie umiejętności wychowawczych (elementy podejścia systemowego, profilaktyka pozytywna)

16:40–17:00 Podsumowanie i ewaluacja szkolenia (arkusz ewaluacyjny, informacje zwrotne). Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia.

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą programową w roku 2024, skierowaną do mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce PROGRAMY.

 

Wszystkie wyszczególnione zadania/oferty są bezpłatne dla klientów dzięki dofinansowaniu przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Gminę Miasta Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 informuje
o realizowanych w roku 2024 dla mieszkańców Torunia bezpłatnych programach profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dofinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń.

 • Oferta poradniano-terapeutyczna dla rodzin, doświadczających problemów w związku
  z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym narkotyki, alkohol, nikotyna) przez dziecko, członka rodziny (poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne, interwencje kryzysowe, specjalistyczna pomoc terapeutyczna).PN-PT, W GODZINACH 9.00-15.00, CZWARTEK 11-18.00

 • Rekomendowany, krótkoterminowy Program Candis dla użytkowników przetworów konopi
  w postaci indywidualnych sesji terapeutycznych (czas trwania ok. 2-3 m-ce). W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 • Poradnia Pomocy Palącym zaprasza osoby, które chciałyby zerwać z nałogiem palenia tytoniu, gdzie dotychczasowe próby kończyły się niepowodzeniem. TPPU proponuje ofertę psychoterapii indywidualnej ze wsparciem farmakologicznym o udowodnionej skuteczności 5-6 spotkań z terapeutą 1 x w tygodniu).

 • Od marca ruszyła realizacja 1 grupy warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz 1 grupa warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieżowych liderów (kontynuacja współpracy
  z placówkami oświatowymi z Torunia).

 • Kontynuujemy nabór do kolejnych 3 grup warsztatowych, zadanie pn. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, rodzin osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.

Cel 1: Zwiększenie świadomości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn oraz mechanizmów uzależnienia od hazardu, zaburzeń związanych z grami sieciowymi, nowymi technologiami.
Cel 2: Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmocnienie autorytetu i sprawczej roli rodziny.

- Liczba planowanych grup w roku: 6 (ok. 150 osób- bezpośrednich odbiorców).

- Liczba godzin: 12 ; Czas trwania 1 spotkania/liczba spotkań: 2 godziny (6 grup x 2 godziny)

- Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga, profilaktyka na terenie placówki/szkoły po uprzednim zgłoszeniu udziału.

- Program skierowany jest do Rodziców, rodzin osób zagrożonych grami internetowymi, fonoholizmem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394
lub mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.tppu.org

Biuro TPPU czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00,
w czwartki od 11 do godziny 18.00

W celu umówienia wizyty, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny - 56/6522394

 

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania!

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 kwietnia (czwartek) o godz. 16:30 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro)..

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem Uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Gminy Miasta Toruń.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat
 • · zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym
 • · niezażywające środków psychoaktywnych!

Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

     ·   radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

     ·   wpływu na swoją samoocenę;

     ·   skutecznej komunikacji;

     ·   udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – czerwiec 2024 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Gminę Miasta Toruń.


PROPONOWANE TEMATY

Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  

 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna

Trening umiejętności intrapersonalnych

 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz adekwatnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów

 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Asertywność, indywidualność czy konformizm?

 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych

Zdrowie psychiczne

 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?

Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)

 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

 

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Medytacja;
 • · Warsztaty;
 • · Film, muzyka;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

 

Pierwsze spotkanie:

04.04.2024 godz. 16:30 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

 

 

Herb Torunia dzieki wsparciu

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu ogłasza nabór dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli z Torunia na: Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, rodzin osób zagrożonych e- uzależnieniami.

 

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn oraz mechanizmów uzależnienia od Internetu, zaburzeń związanych z grami sieciowymi, nowymi technologiami. Zwiększymy kompetencje wychowawcze rodziców oraz wzmocnimy autorytet i sprawczą rolę rodziny.

Uczestnicy zwiększą swoją wiedzę na temat istoty problemu, jego uwarunkowań, czynników ryzyka i czynników chroniących, faz/etapów rozwoju uzależnień behawioralnych, zwiększą umiejętności rozpoznawania wczesnych sygnałów ostrzegawczych, symptomów problemowego grania, itp./problemowego korzystania z komputera, Internetu, zdobędą wiedzę na temat zagrożeń w sieci (cyberprzemoc), zwiększą kompetencje zaradcze, wychowawcze, rodzicielskie e- uzależnień.

Istotna jest profilaktyka uprzedzająca, a zatem bardzo wczesna edukacja dzieci już od najmłodszych lat oraz rodziców/opiekunów w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych, w tym umiejętnego stosowania środków wychowawczych, sprawowania kontroli rodzicielskiej, wprowadzania reguł i norm związanych z użytkowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, poznania świata nowych mediów.

Bloki tematyczne, poruszane zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematyki uzależnień behawioralnych

2. Grupy ryzyka/dzieci, młodzież (omówienie)

3. Sygnały ostrzegawcze problemowej gry (wczesnego uzależnienia/obejmują gospodarowanie czasem, pieniędzmi, zainteresowań i wyników w nauce, ogólnego zachowania)

4. Konsekwencje wynikające z problemowego używania nowych technologii (gry on-line, media społecznościowe, cyberprzemoc) - sfera somatyczna, psychiczna, społeczna

5. Jak skutecznie motywować do zmiany. Co mogą zrobić rodzice? - wskazówki profilaktyczne, strategie

6. Zagospodarowanie czasu wolnego, szukanie alternatyw dla ryzykownych zachowań

7. Rola rodziny oraz szkoły w profilaktyce uprzedzającej e- uzależnień

Metody i techniki pracy: Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę, mini wykłady, prezentacja multimedialna.

 

Odbiorcy działań: Rodzice, rodziny, bliscy osób zagrożonych Internetem, grami online, fonoholizmem.

Termin realizacji: II-VI 2024r. oraz IX-XII 2024r.

Liczba placówek ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zainteresowane udziałem placówki z Torunia prosimy o zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – nr tel. 56 6522394, kom. 608084261

 

Herb Torunia dzieki wsparciu

TVP 3 Bydgoszcz

 

TVP 3 Bydgoszcz - Zbliżenia 31.05.23

 

TV Toruń 31.05.2023