Zaprasza na Akcję Profilaktyczną ZDROWIE NA TAK z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu

dnia 31 maja 2023 r. (środa) 10:00 - 16:00

Wydarzenie jest jednym z elementów szerszych działań realizowanych przez TPPU w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu wśród mieszkańców Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Celem akcji jest podkreślenie wagi wczesnej profilaktyki zespołu uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie wpływu używania tytoniu na zdrowie, w tym wystąpienia chorób odtytoniowych oraz zjawiska biernego palenia.

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

 • specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień,

 • pomiaru i diagnostyki ciśnienia krwi,

 • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

 • promocji oferty w ramach konkursów dotacyjnych, w tym indywidualnej psychoterapii dla osób uzależnionych od nikotyny oraz systematycznych działań środowiskowych, informacyjno- edukacyjnych „Wolni od dymu tytoniowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ww. zadania konkursowe dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pracownicy TPPU oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki będą także prowadzić rozmowy z zainteresowanymi osobami motywujące do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zdrowego stylu życia.

Od godziny 13:00 odbywać się będzie szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez TPPU oraz uczestników programu Młodzieżowych Liderów z udziałem zaproszonych uczniów toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydarzenie relacjonować będą lokalne oraz regionalne media (TVP Bydgoszcz, TV Toruń, Radio PIK).

Plan wydarzenia:

 • występ muzyczny utalentowanych młodych wokalistek,

 • przedstawienie teatralne ukazujące znany dylemat – używki czy zdrowie?,

 • quiz wiedzy z udziałem publiczności,

 • wspólny taniec,

 • drużynowy rajd z nagrodami – do odwiedzenia stacje z ekscytującymi wyzwaniami!

                                                Zapraszamy!

 

MIEJSCE AKCJI: Toruń, Rynek Nowomiejski

31.05.2023 r. GODZINA: 10:00-16:00

 

Herb Torunia dzieki wsparciu

 

 

 

Brak już wolnych miejsc na szkolenie w formie stacjonarnej we wrześniu. Jednocześnie informujemy, iż  szkolenia odbędą się w następujących terminach:   19-20.10.2023r.- on-line,   16-17.11.2023r.- on-line,   7-8.12.2023r.- on-line. Można już  się zapisać.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2 dniowym szkoleniu, pn.:„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej.
Z
dobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące i uzupełniające e – uzależnień, zwiększą swoje kompetencje w aspekcie motywowania dziecka do zmiany zachowania. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposoby postępowania w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa z w/w obszarów.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Cel realizowany będzie poprzez wykłady i warsztaty szkoleniowe. Obejmuje 11 godzin wykładów i 10 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 2 dni szkoleniowe dla 1 grupy, które odbędzie się w następujących terminach:

 

• 28-29.09.2023r. – III grupa- w formie stacjonarnej  Miejsce szkolenia: Toruń, ul. Jęczmienna 10/7 


• 19-20.10.2023r. – IV grupa w formie on-line

• 16-17.11.2023r. – V grupa w formie on-line

• 7-8.12.2023r. – VI grupa w formie on-line


 

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.
Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora. - dotyczy szkolenia we wrześniu

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenie proszę przysłać najpóźniej do dnia 30.09.2023r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub nr tel. 56 652 23 94, kom.608084261

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień:

8.30- 9.15 Wykład. Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych, definicja, klasyfikacja, neurobiologia- dr Jolanta Celebucka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia) Toruń

9.15- 10.00 Wykład. Problemowe używanie nowych technologii wśród młodzieży. Wskazania dla profilaktyki. Gdzie zgłosić się po pomoc – obecne rozwiązania- dr Jolanta Celebucka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń

10.00-10.15 Przerwa kawowa

10.15- 11.00 Wykład. Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze. Rodzaje czynników chroniących w zapobieganiu uzależnieniom behawioralnym –
Mariola Kasprzycka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

11.00- 12.30 Warsztat. Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem nowych technologii w ujęciu systemowym (strategie mogące zmniejszać zakres tych zjawisk i problemów z nimi związanych, w tym ograniczanie dostępności, informacja i edukacja, ograniczanie szkód, wczesna profilaktyka domowa - rola rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, itp.) -
(przerwa w trakcie warsztatu) Mariola Kasprzycka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

12.30- 13.15 Wykład. Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od Internetu, urządzeń ekranowych oraz zaburzeń współwystępujących. Nadmierne zaangażowanie w komputerowe gry akcji, najpopularniejsze rodzaje gier wśród dzieci i młodzieży szkolnej - Rafał Kasprzycki, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, WOTUiW Toruń, TPPU

13.15- 14.15 Przerwa na obiad

14.15- 15.00 Wykład. Rodzaje wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, interwencyjnych e - uzależnień, programy rekomendowane i dobre praktyki -Mariola Kasprzycka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

15.00- 16.30 Warsztat. Negatywne konsekwencje psychologiczne, społeczne i fizyczne problemowego używania nowych technologii (krótko i długoterminowe) – (przerwa w trakcie warsztatu) - Rafał Kasprzycki, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

16.30- 17.15 Wykład. Zagrożenia społeczno-wychowawcze (cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbulling, patostreaming, zjawisko FOMO, itp.) - analiza zjawiskai jego skali, ochrona przed uporczywym nękaniem, szkolne procedury interwencyjne, cyberprzemoc, stalking w Polsce jako czyn zabroniony, wybrane aspekty prawne - Rafał Kasprzycki, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

 

II dzień: szkolenie poprowadzi Mariola Kasprzycka - TPPU Toruń

 

8.30- 9.15 Wykład. Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, gier online, mediów społecznościowych, kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD 10/11, kwestionariusze, skale (IAS, BFAS) do oceny stopnia zaburzenia

9.15 - 10.00 Wykład. Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny, określenie celów zmiany)

10.00 - 10.45 Wykład. Motywowanie, ocena gotowości nastoletniego klienta do zmiany (model Prochaska, DiClemente, Dialog motywujący)

10.45- 11.00 Przerwa kawowa

11.00- 12.30 Warsztat. Studium przypadku - (analiza indywidualnych przypadków nastolatków z zaburzeniami grania w gry internetowe), diagnoza problemowego grania, nadużywania nowych technologii, kierunki i wskazania profilaktyczne, interwencyjne, rola rodziny.

12.30- 13.15 Wykład. Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli (przykłady arkuszy zadaniowych, planów dnia, prowadzenie codziennego dzienniczka zajęć - zwiększenie samoświadomości, praca nad samokontrolą, sporządzenie tabeli korzyści i szkód płynących
z korzystania z nowych technologii (ćwiczenia te mają pomóc dzieciom i młodzieży w pełniejszym postrzeganiu własnego korzystania z urządzeń ekranowych oraz zmian zachodzących w zachowaniu). Monitorowanie postępów zmiany u nastoletnich klientów, praca ze skalą

13.15 - 14.15 Przerwa na obiad

 14.15- 15.45 Warsztat. Trening nowych zachowań, alternatywne formy, strategie wprowadzania zmian (przywrócenie kontroli nad zachowaniem, które przynosi przykre konsekwencje, pokazanie innych sposobów na sytuacje, kiedy „ciągnie” do komputera, smartfona, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych może skutecznie pomóc poradzić sobie z nawrotem problemów, nauka zdrowego życia emocjonalnego (radzenie sobie ze stresem, konstruktywne wyrażanie uczuć)

15.45- 17.15 Warsztat. Sposoby bezpiecznego używania komputera, internetu przez dzieci
i młodzież, pozytywne wykorzystanie mediów cyfrowych
(przerwa w trakcie warsztatu)

17.15- 18.00 Wykład. Rola rodziny w profilaktyce zachowań problemowych, rozwijanie umiejętności wychowawczych (elementy podejścia systemowego, profilaktyka pozytywna)

18.00- 18.15 Podsumowanie i ewaluacja szkolenia (arkusz ewaluacyjny, informacje zwrotne). Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia luty - czerwiec 2023

 

TRWA NABÓR!

 

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się 28 lutego (wtorek) o godz. 16:30 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat

o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o    wpływu na swoją samoocenę;

o    skutecznej komunikacji;

o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – czerwiec 2023 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • · Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • · Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • · Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Mini wykład;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Wizualizacja;
 • · Medytacja;
 • · Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

Spotkanie organizacyjne:

28.02.2023 godz. 16:30

 1. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 informuje o realizowanych w roku 2023 dla mieszkańców Torunia bezpłatnych programach profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych współfinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń.

 • Oferta poradniano-terapeutyczna dla rodzin, doświadczających problemów w związku z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym narkotyki, alkohol, nikotyna) przez dziecko, członka rodziny (poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne, interwencje kryzysowe, specjalistyczna pomoc terapeutyczna).

 • Rekomendowany, krótkoterminowy Program Candis dla użytkowników przetworów konopi w postaci indywidualnych sesji terapeutycznych. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 • Poradnia Pomocy Palącym zaprasza osoby, które chciałyby zerwać z nałogiem palenia tytoniu, gdzie dotychczasowe próby kończyły się niepowodzeniem. TPPU proponuje ofertę psychoterapii indywidualnej ze wsparciem farmakologicznym o udowodnionej skuteczności.

 • Od połowy lutego 2023 rusza nabór do 2 grup warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz nabór do 1 grupy warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieżowych liderów (kontynuacja współpracy z placówkami oświatowymi z Torunia, nabór do grup odbywać się będzie poprzez pedagogów szkolnych oraz bezpośrednio poprzez kontakt z Towarzystwem, tel. 56/6522394 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Rozpoczynamy nabór do 2 grup warsztatowych, zadanie pn. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, rodzin osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.

Cel 1: Zwiększenie świadomości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn oraz mechanizmów uzależnienia od hazardu, zaburzeń związanych z grami sieciowymi, nowymi technologiami. Cel 2: Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmocnienie autorytetu i sprawczej roli rodziny.

- Liczba planowanych grup w roku: 2 (30 osób- bezpośrednich odbiorców).

- Liczba godzin: 18 ; Czas trwania 1 spotkania/liczba spotkań: 3 godziny; 1 grupa = 3 spotkania x 3 godziny, tj. 9 godzin; -2 grupy x 9 godzin= 18 godzin

- Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa.

- Program skierowany jest do Rodziców, rodzin osób zagrożonych hazardem, grami internetowymi, fonoholizmem.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394
lub mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.tppu.org

Biuro TPPU czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00,
w czwartki do godziny 18.00

W celu umówienia wizyty, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny - 56/6522394

zrealizowano

 

www.torun.pl

oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
zapraszają

na Akcję Profilaktyczną z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA TYTONIU”

dnia 17 listopada 2022

 

W ramach Akcji mieszkańcy Torunia w godzinach od 9.00-17.00 będą mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w PORADNI POMOCY PALĄCYM w Siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (ul. Jęczmienna 10/7, 3 piętro) m.in. z:

- specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień,

- pomiaru ciśnienia krwi,

- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

- materiałów informacyjno-edukacyjnych

Grupy Młodzieżowych Liderów na ulicach toruńskiej Starówki będą prowadzić z mieszkańcami rozmowy motywujące do rzucenia palenia i zachęcać do skorzystania z porad specjalistów dyżurujących w Poradni Pomocy Palącym oraz kolportować materiały informacyjno-edukacyjne. Młodzież zaprezentuje korzyści płynące z niepalenia.

Ponadto Młodzieżowi Liderzy w godzinach od 9.00-15.00 będą dyżurowali w PUNKTACH INFORMACYJNYCH w I, III, VII LO oraz w ZSGiH, gdzie będą kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy.

 

MIEJSCE AKCJI: SIEDZIBA TPPU (UL. JĘCZMIENNA 10/7, 3 PIĘTRO), RYNEK NOWOMIEJSKI oraz I LO, III LO, VII LO, ZSGiH

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia wrzesień - grudzień 2022 r.

 

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się  15 września (czwartek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat

o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o    wpływu na swoją samoocenę;

o    skutecznej komunikacji;

o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego, najczęściej była to 16:30),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – 22.12.2022 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty rozpoznawalne i cenione wśród uczelni wyższych oraz pracodawców ze względu na renomę Programu, sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • · Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych
  i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • · Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • · Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Mini wykład;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Wizualizacja;
 • · Medytacja;
 • · Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

 

Spotkanie organizacyjne:

15.09.2022 godz. 17:00

 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

 

Zapraszamy!

31.05.2022 w Toruniu na Nowym Rynku z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu utworzyliśmy punkt konsultacyjny, w którym udzielaliśmy darmowych porad jak rzucić palenie, badaliśmy stan płuc oraz mierzyliśmy ciśnienie tętnicze, udostępnialiśmy pomocne materiały w procesie zdrowienia 🙂 Byli z nami także niezastąpieni uczestnicy programu Młodzieżowych Liderów, którzy działali w terenie, a także stworzyli wystawę prac zachęcających do życia bez nikotyny 💪 Jak zwykle punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, dziękujemy za każdą rozmowę! Do zobaczenia!

IMG 20220531 115119

20220531 120303

IMG 6931

 

> Więcej zdjęć w galerii <

 

 cigarette 4273574 640

tppulogo

oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia


zapraszają

na Akcję Profilaktyczną
z okazji


Światowego Dnia Bez Tytoniu

31 maja 2022 r. (wtorek)

 

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

 • specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów TPPU,

 • materiałów informacyjno-edukacyjnych (pakiety),

Odbiorcy akcji będą mieli także możliwość uzyskania informacji na temat wpływu nikotyny na zdrowie (wczesna profilaktyka) chorób odtytoniowych
(również w kontekście zakażenia koronawirusem) oraz skutków biernego palenia.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym, będzie zorganizowana przez TPPU oraz uczestników programu Młodzieżowych Liderów plenerowa wystawa artystyczna, gdzie zaprezentowane zostaną prace plastyczne mobilizujące do życia bez wyrobów tytoniowych, przedstawiające korzyści życia bez nikotyny.

Zapraszamy!!!

 

Wszystkie działania będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego
z wykorzystaniem procedur
dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego dla uczestników akcji!!

 

MIEJSCE AKCJI: Toruń, Rynek Nowomiejski

GODZINA: 10:00-16:00

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru

Szanowni Państwo!


Informujemy o zamknięciu naboru na szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych w terminach: 20-22.04.2022r. oraz 18-20.05.2022r.. 

Mamy już komplet uczestników.

 

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kasprzycka

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników
z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych
lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących
w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
które odbędzie się w następującym terminie:

 • 20-22.04.2022r.

 • 18-20.05.2022r.

 

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (miejsce szkolenia:

Toruń, ul. Jęczmienna 10/7) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pragniemy nadmienić, iż pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby
w pełni zaszczepione,
o czym należy poinformować w treści maila wraz z przesyłanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem.

UWAGA!

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.

Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

              mzdrowiaKB

 

Plan szkolenia

I dzień:

8.30 - 9.15 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

9:15 – 10:00 - Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa

10:15 – 12:45 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej. Wskazania dla profilaktyki hazardu (przerwa w trakcie warsztatu od 11.15-11.30) - dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

12:45 – 13:45 – Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30- Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych
w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka - TPPU Toruń


8.30 - 9.15 - Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.15 - 10.00 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10.00 - 10.15 - Przerwa kawowa
10.15 - 11.00 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały
ostrzegawcze

11.00 - 12.15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych
z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu)

12.15 - 13.15 - Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
13.15 - 14.00 - Przerwa na obiad

14.00 - 14.45 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia
w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)

14.45 - 15.30 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

 

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 - 9.15 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9.15 - 10.00 - Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę

10.15 - 11.00 - Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11.00 - 11.45 - Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

11.45 - 13.00 - Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)

13.00 - 13.45 - Przerwa na obiad

13.45 - 14.45 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian

14.45 - 15.30 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie proszę przysłać do 11.04.2022r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 56 652 23 94, kom.608084261

 

Global Tobacco Control Certificate Program

unnamed

Szkoła Zdrowia Publicznego Johns Hopkins Bloomberg zaprasza specjalistów ds. zdrowia publicznego, takich jak osoby pracujące w rządach, organizacjach pozarządowych i uniwersytetach, do skorzystania z tej doskonałej okazji i złożenia wniosku o 2022-23 Global Tobacco Control Graduate Certificate Program.. Zaprojektowany we współpracy z Institute for Global Tobacco Control (IGTC), ten w pełni internetowy program certyfikacji przygotowuje Cię do zmniejszenia i ostatecznego zakończenia globalnego obciążenia zgonami i chorobami spowodowanymi paleniem tytoniu. Wzbogacający i ambitny program nauczania dla absolwentów uniwersytetów w niepełnym wymiarze godzin odbywa się w ciągu czterech semestrów akademickich z dwoma kursami online w każdym ośmiotygodniowym semestrze.

Więcej

https://www.youtube.com/watch?v=HuXwaxBrVV8

oraz

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-control/