O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2

Plakaty które wygrały konkurs w I LO:

 

I miejsce Agata Olszewska klasa I E

1miejsce

 

II miejsce  Malwina Serafin klasa II E

2miejsce

 

III miejsce  Jakub Rogoziński  klasa II

3miejsce

Zapisz

Zapisz

Czas trwania akcji: 09.00-17.00
Miejsce: Poradnia Pomocy Palącym w Siedzibie TPPU, Rynek Nowomiejski, ulice toruńskiej Starówki, I LO, III LO, Zespół Szkół Technicznych
Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 35 osób (na podstawie listy obecności) oraz Pracownicy TPPU – 3 osoby


W ramach Akcji mieszkańcy Torunia w godzinach od 9.00-17.00 mogli skorzystać
z nieodpłatnych konsultacji w PORADNI POMOCY PALĄCYM w Siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (ul. Jęczmienna 10/7, 3 piętro) m.in. z:
- specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru ciśnienia krwi oraz BMI
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
- materiałów informacyjno-edukacyjnych

Odbiorcy akcji profilaktycznej (w tym działań środowiskowych, konsultacji): łącznie 627 osób (60% kobiety/ 40% mężczyźni) w przedziale wiekowym od 15 do 69 roku życia, z przewagą osób w wieku 15-19 lat.

Pracownicy TPPU oraz Młodzieżowi Liderzy na ulicach toruńskiej Starówki prowadzili z mieszkańcami rozmowy motywujące do rzucenia palenia i zachęcali do skorzystania z porad specjalistów dyżurujących w Poradni Pomocy Palącym oraz kolportowali materiały informacyjno-edukacyjne.Ponadto Młodzieżowi Liderzy w godzinach od 9.00-14.00 dyżurowali w PUNKTACH INFORMACYJNYCH w szkołach: I i III LO oraz w Zespole Szkół Technicznych, gdzie kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy i rozdawali marchewki jako element zdrowego stylu życia. Dodatkową atrakcją były zorganizowane w szkołach konkursy na plakat zniechęcający do palenia oraz hasło antynikotynowe.

GALERIA

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Podsumowanie Akcji Profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Zdrowia 07.04.2017r.

Czas trwania akcji: 10.00-15.00

Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki

Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 31 osób (na podstawie listy obecności) oraz Pracownicy TPPU – 3 osoby, wolontariusze – 1 osoba (ratownik medyczny)

Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu nadużywania telefonów komórkowych, komputera i Internetu oraz używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych na zdrowie. W ramach akcji uruchomiony został ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie można było skorzystać z następującej oferty :

- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnień behawioralnych, od substancji psychoaktywnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,

- pomiaru ciśnienia krwi wykonywanego przez ratownika medycznego,

- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check), - materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 DSC01901 wynik

Więcej zdjęć w galerii

Akcję rozpoczął pochód Młodzieżowych Liderów, którzy o godz.10.00 ruszyli spod Siedziby TPPU
i przeszli ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Podczas marszu młodzi przez megafon zachęcali mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji.
Pracownicy TPPU oraz grupy  liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, zachęcające mieszkańców Torunia województwa kujawsko-pomorskiego do podjęcia próby rzucenia palenia i innych nałogów, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek).

Wydarzeniem towarzyszącym był happening przygotowany przez Młodzieżowych Liderów,
 w którym ukazali skutki cyberprzemocy oraz uzależnienia od telefonu i Internetu. Scenka została odegrana trzykrotnie o godzinie 10.30, 12.30 i 14. 30. Happening cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przechodniów.
Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie): 626 osób
Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym: 52 osoby (35K i 17M)
Rozmowy pierwszego kontaktu przeprowadzone przez  Liderów połączone z kolportażem materiałów edukacyjno-informacyjnych: 404 osoby (na podstawie ankiet), w tym 213K; 191M. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowiły osoby powyżej 34 r.ż. oraz osoby między 25-34 r.ż.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Podczas tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko cyberprzemocy, w tym internetowego hejtu. Młodzieżowi Liderzy przedstawili swoje spojrzenie na ten problem podczas happeningu, który odegrali trzykrotnie na Rynku Nowomiejskim (o godzinie: 10.30, 12.30 i 14.30).

Ukazali w nim m.in. skutki uzależnienia o telefonu/Internetu, jak brak zainteresowania tym, co dzieje się poza wirtualnym światem i znieczulenie na krzywdę innych. W wymowny sposób pokazali też, jakie mogą być skutki prześladowania w sieci, które mogą doprowadzić ofiarę do podjęcia próby samobójczej. W scence przedstawili również, jak ważne w trudnych chwilach jest wsparcie przyjaciół oraz uważność na drugiego człowieka.

Zapisz