Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia wrzesień - grudzień 2022 r.

 

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się  15 września (czwartek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat

o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o    wpływu na swoją samoocenę;

o    skutecznej komunikacji;

o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego, najczęściej była to 16:30),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – 22.12.2022 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty rozpoznawalne i cenione wśród uczelni wyższych oraz pracodawców ze względu na renomę Programu, sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • · Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych
  i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • · Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • · Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Mini wykład;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Wizualizacja;
 • · Medytacja;
 • · Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

 

Spotkanie organizacyjne:

15.09.2022 godz. 17:00

 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

 

Zapraszamy!