oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
zapraszają

na Akcję Profilaktyczną z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA TYTONIU”

dnia 17 listopada 2022

 

W ramach Akcji mieszkańcy Torunia w godzinach od 9.00-17.00 będą mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w PORADNI POMOCY PALĄCYM w Siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (ul. Jęczmienna 10/7, 3 piętro) m.in. z:

- specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień,

- pomiaru ciśnienia krwi,

- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

- materiałów informacyjno-edukacyjnych

Grupy Młodzieżowych Liderów na ulicach toruńskiej Starówki będą prowadzić z mieszkańcami rozmowy motywujące do rzucenia palenia i zachęcać do skorzystania z porad specjalistów dyżurujących w Poradni Pomocy Palącym oraz kolportować materiały informacyjno-edukacyjne. Młodzież zaprezentuje korzyści płynące z niepalenia.

Ponadto Młodzieżowi Liderzy w godzinach od 9.00-15.00 będą dyżurowali w PUNKTACH INFORMACYJNYCH w I, III, VII LO oraz w ZSGiH, gdzie będą kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy.

 

MIEJSCE AKCJI: SIEDZIBA TPPU (UL. JĘCZMIENNA 10/7, 3 PIĘTRO), RYNEK NOWOMIEJSKI oraz I LO, III LO, VII LO, ZSGiH

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru