Tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku - tekst ujednolicony.pdf