Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

Tekst ustawy do pobrania