Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu postepowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzalenionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

Rozporządzenie