Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
oraz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

zapraszają na

 Akcję Profilaktyczną związaną z kampanią

„Październik – Miesiąc Wolny od Uzależnień”

dnia 14 października 2015r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych

Szkolenie dotyczy profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Terminy szkolenia:
22,23,24 kwietnia 2015r.
20,21,22 maja 2015r.
17,18,19 czerwca 2015r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w SUPERWIZJI DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH.

Spotkania grupowe przeznaczone są dla pedagogów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych pracujących z dziećmi i młodzieżą, które będą odbywać się  2 razy w miesiącu po dwie godziny, począwszy od kwietnia 2015r. (po szczegółowym ustaleniu z uczestnikami) w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda).

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza na Akcję Profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Zdrowia dnia 14 kwietnia 2015r.

Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych (w tym leków) na zdrowie.

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać
z następującej oferty:

Z danych zawartych w opublikowanym w styczniu 2012 r. raporcie z badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a prawie 200 tys. jest narażonych na ryzyko uzależnienia.

Koszty społeczne i ekonomiczne tego uzależnienia ponoszą nie tylko rodziny hazardzistów czy ich pracodawcy, ale całe społeczeństwo.

Serdecznie informujemy, iż stycznia 2015r. organizujemy nabór do Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Program obejmuje 40-godzinny cykl zajęć warsztatowych i udział w  akcji profilaktycznej organizowanej przez Pracowników TPPU.

Po ukończeniu Programu uczestnicy otrzymują certyfikaty.

PODSUMOWANIE działań podczas Akcji Profilaktycznej związanej z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w dniu 20.11.2014r.

Czas trwania akcji: 10.00-15.00

Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki

Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 28 osób (na podstawie listy obecności), wolontariusze (1 osoba) oraz Pracownicy TPPU - 3 osoby.

Integralną częścią majowej Akcji była Gra Miejska "Starówka dla Zdrówka", w której brały udział dzieci i młodzież z toruńskich świetlic.

Do "walki" stanęły trzy drużyny:

"Zieloni" ze świetlicy Dzieciom Starówki działającej przy Fundacji Pomocy Samotnym Matkom,
"Czerwoni" z Domu Muz oraz
"Niebiescy" połączone siły Dzieci Starówki i Wędki.

 

Czas trwania akcji: 30.05.2014r., godz. 10.00-18.00

Miejsce: Rynek Nowomiejski

Liczba Pracowników TPPU uczestniczących w akcji: 3 osoby

Liczba młodzieżowych liderów uczestniczących w akcji: 20 osób

Łączna liczba odbiorców: 784 osoby

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
zaprasza na
Akcję Profilaktyczną z okazji Światowego Bez Tytoniu

dnia 30 maja 2014

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać

31 maja 2013r. w Toruniu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia i Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zapraszają mieszkańców Torunia do skorzystania z poniższej oferty:

    Rynek Nowomiejski  w godz. 11 00 – 17.00 ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY 
    nieodpłatnie można będzie skorzystać z:
        pomiaru ciśnienia krwi,
        pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi,
        pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy,
        specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie,
        materiałów informacyjno-edukacyjnych

Pracownicy TPPU oraz Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Uzależnień zapraszają

na Akcję Profilaktyczną w sobotę 20 października 2012

w Toruniu

TPPU włącza w trwającą kampanię pn. „PAŹDZIERNIK – MIESIĄC WOLNY OD UZALEŻNIENIEŃ" skierowaną do społeczności lokalnej, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień (narkotyki, nikotyna, alkohol, hazard, komputer).

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie będzie można skorzystać

z następującej oferty:

Czas trwania akcji: 10.00-15.00

Miejsce: Rynek Nowomiejski

Liczba Pracowników TPPU uczestniczących w akcji: 3 osoby

Liczba młodzieżowych liderów uczestniczących w akcji: 28 osób

Łączna liczba odbiorców: 500 osób

Pracownicy TPPU oraz Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Uzależnień

ZAPRASZAJĄ NA kolejną

AKCJĘ PROFILAKTYCZNĄ

z okazji ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU

w czwartek 31 maja 2012 roku


W ramach Akcji, która odbędzie się na RYNKU NOWOMIEJSKIM w godz. 12.00-17.00, uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY, gdzie można będzie skorzystać z: