Tego dnia zapraszamy również do Poradni Pomocy Palącym w siedzibie TPPU przy ul. Strumykowej 4, w której będzie można skorzystać z następującej oferty:


    bezpłatnych specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień w godz. 09.00-18.30,
    bezpłatnego pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check)
    bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi,
    bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Następnie w siedzibie TPPU odbędzie się „Spotkanie podsumowujące przebieg całodniowej akcji pod hasłem "KAŻDE DZIECKO DOBRZE WIE, ŻE PALENIE NIEZDROWE JEST". Skierowane jest ono do dzieci z Domu Dziecka nr 2 i Domu Dziecka nr 3 w Toruniu, dla których pracownicy TPPU zorganizowali na początku listopada warsztaty dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. W spotkaniu wezmą udział także Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Uzależnień oraz ich Koledzy i Koleżanki. Odbędzie się ono w godzinach od 16.30 do 18.30.

Z kolei dnia 18 listopada 2011 roku Młodzieżowe Liderki Profilaktyki Uzależnień będą dyżurowały w godz. od 09.00 do 14.00 w PUNKCIE INFORMACYJNYM w VI Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. W punkcie tym dostępne będą materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz informacje teleadresowe placówek, w których udzielane jest palaczom wsparcie w podejmowaniu rzucania tego nałogu.
Sponsorzy

Działania dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sponsorem owoców jest sieć sklepów BiedronkaSponsorem owoców na akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu jest sieć sklepów Biedronka.