O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

PODSUMOWANIE
działań podczas Akcji Profilaktycznej związanej
ze „Światowym Dniem Zdrowia”
w dniu 15.04.2019r.

Czas trwania akcji: 10:00 - 16:00
Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki
Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji - 12 (na podstawie listy obecności), wolontariusze - 16, Pracownicy TPPU - 3.

W ramach akcji uruchomiony został Uliczny Punkt Konsultacyjny, gdzie nieodpłatnie można było skorzystać z:  

• specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień;
    • pomiaru ciśnienia krwi;
    • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy;
    • materiałów informacyjno­-edukacyjnych.

Pracownicy TPPU oraz grupy młodzieżowych liderów prowadzili rozmowy motywacyjne zachęcające mieszkańców Torunia do podjęcia próby rzucenia palenia i innych nałogów. Prowadzony był także kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek).

Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie): 486.

Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym: 61 (18K/43M).
Rozmowy pierwszego kontaktu przeprowadzone przez Młodzieżowych Liderów połączone z kolportażem materiałów edukacyjno-informacyjnych: 425 (na podstawie ankiet), w tym K/248; M/177. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowiły osoby powyżej 34 r.ż. (135) oraz osoby między 16-19 r.ż. (70).

Dodatkową atrakcję stanowił happening, który nasza młodzież przedstawiła trzykrotnie (godz. 10:30, 13:30
i 15:30) na Rynku Nowomiejskim. Liderzy zaprezentowali kilka układów choreograficznych w stylu zumby. W trakcie happeningów zachęcali widownię do włączenia się do tańca, na co większość zgromadzonych chętnie przystawała. W czasie akcji odwiedziły nas media – Radio PiK i TV Toruń.

Działania dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń