O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!

Nasze doświadczenia w realizacji programów z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu:

Programy z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu, wczesnej profilaktyki i prewencji realizujemy systematycznie od roku 2000 i nadal we współpracy min. z Ministerstwem Zdrowia, WHO, EMCDDA, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Gminą Miasta Toruń, Centrum Onkologii w Warszawie oraz Fundacją Promocja Zdrowia w Warszawie (prof. Witold Zatoński). Realizujemy programy profilaktyczne i szkoleniowe dla pracowników medycznych, pracowników oświaty, pracowników administracji, młodzieżowych liderów.

 

PORADNIA POMOCY PALĄCYM przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7, III piętro, tel. fax./056 6522394 oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

TERAPIA INDYWIDUALNA PODTRZYMUJĄCA (pn.-pt. w godz. od 9.00 do 15.00 – specjalista terapii uzależnień mgr Mariola Kasprzycka)
Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz osób dorosłych palących tytoń, w sposób problemowy. Udzielanie profesjonalnego wsparcia rodzinom osób których bliscy mają problem z uzależnieniem od nikotyny.

WSPARCIE FARMAKOLOGICZNE (po konsultacji lekarskiej)

TERAPIA GRUPOWA (po wcześniejszych konsultacjach, terminy do uzgodnienia z uczestnikami)

W stowarzyszeniu realizowane są programy profilaktyczne oraz usługi poradniano- terapeutyczne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Większość z przedstawionych programów realizowana jest od 2000 roku, od kiedy placówka zaczęła funkcjonować. Są to programy poddawane ewaluacji i zarekomendowane do realizacji.

Poradnia motywacyjno-terapeutyczna

Poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne)

Cel: Praca środowiskowa, „street workers” w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem – na ulicach miast, w szkołach, klubach młodzieżowych, pubach, kawiarniach, dyskotekach itp. Bezpośredni kontakt z adresatem działań.

Minimalizacja szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, podniesienie świadomości młodzieży i dorosłych na temat negatywnych skutków zażywania środków uzależniających /obalanie mitów o narkotykach, alkoholu, paleniu tytoniu/, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków chemicznych. Adresaci - dzieci, młodzież, dorośli.