O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!

 

oraz


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
zapraszają na Akcję Profilaktyczną dnia 17.10.2018 r.

 

       Akcja profilaktyczna związana jest z lokalną kampanią „Październik – Miesiąc Wolny od Uzależnień”. Wydarzenie to ma na celu zachęcenie mieszkańców Torunia (w tym dzieci i młodzieży) do zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i uzależnień.
Edukacja społeczna prowadzona będzie w zakresie medycznych, psychicznych, społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Motywacja osób mających problemy powstałe na skutek palenia tytoniu, używania narkotyków, alkoholu do zaprzestania destrukcyjnych zachowań oraz do podjęcia właściwej terapii.

      W ramach akcji mieszkańcy Torunia w godzinach 9.00-15.00 w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym ustawionym na Rynku Nowomiejskim, będą mogli bezpłatnie skorzystać z:


- pomiaru ciśnienia krwi,
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check),
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 

Pracownicy Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy będą prowadzić rozmowy motywujące mieszkańców Torunia do podjęcia próby rzucenia nałogów. Rozmowy te połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych
i informacyjnych oraz udostępnianiem adresów specjalistycznej pomocy.

 

Wydarzeniem towarzyszącym będzie przygotowany przez Młodzieżowych Liderów happening „Nie bądź pod władzą nałogu”, który ma uświadomić odbiorcom, że popadanie
w uzależnienie powoduje, że człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, bo „steruje” nim nałóg. Wyposażeni w transparenty Liderzy przejdą spod Siedziby TPPU ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Na miejscu młodzież przedstawi pantomimę wpisującą się w przesłanie akcji.

Happening zostanie odegrany trzykrotnie o godz. 9.30, 12.30 i 14.30.


MIEJSCE AKCJI: RYNEK NOWOMIEJSKI
TERMIN:  17 PAŹDZIERNIKA 2018 (środa) godz. 9.00-15.00


Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru