O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu 30.05.2018 r.

Czas trwania akcji: 09.00-16.00
Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki
Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 36 osób (na podstawie listy obecności) oraz Pracownicy TPPU – 3 osoby, wolontariusze – 1 osoba
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu na zdrowie.
W ramach akcji uruchomiony został ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie można było skorzystać z następującej oferty:
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od nikotyny prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru ciśnienia krwi
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
 -materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Akcję rozpoczął pochód Młodzieżowych Liderów oraz dzieci ze SP nr 18, który o godz. 09.00 ruszył spod Siedziby TPPU i przeszedł ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. 

Uczestnicy podczas pochodu prezentowali przygotowane na akcję transparenty, na których pojawiły się hasła zniechęcające do palenia papierosów. Podczas marszu młodzi przez megafon zachęcali mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji oraz śpiewali Hymn Antynikotynowy.

Pracownicy TPPU oraz grupy młodzieżowych liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, zachęcające mieszkańców Torunia województwa kujawsko-pomorskiego do podjęcia próby rzucenia palenia, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek).
Wydarzeniem towarzyszącym był happening ”Z KAŻDYM BUCHEM STAJESZ SIĘ DUCHEM”, przygotowany przez Młodzieżowych Liderów, który miał uświadomić widzom zgubnych skutki palenia tytoniu - śmierć w wyniku chorób odtytoniowych, narażenie zdrowia biernych palaczy, poronienia. Dodatkową atrakcją był taniec Pogromców Duchów. Happening został przedstawiony trzykrotnie o godzinie 09.30, 12.30 i 14.30. Większość widowni stanowiły dzieci i młodzież z toruńskich szkół (SP 18, SP 31 i SOSW), którzy przybyli na występ Młodzieżowych Liderów. Happening cieszył się też dużym zainteresowaniem wśród przechodniów, którzy przystawali i z uwagą obserwowali scenkę.

Na akcji obecne były też media – TV Bydgoszcz, Radio PIK, TV Toruń oraz Radio Sfera. Relację z akcji można obejrzeć na stronie internetowej http://tppu.pl/aktualnosci/159-media-o-akcji-profilaktycznej-z-okazji-swiatowego-dnia-bez-tytoniu-30-05-2018r.
Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie): 558 osób (rozmowy indywidualne przeprowadzone przez specjalistów TPPU w Punkcie Konsultacyjnym, rozmowy pierwszego kontaktu oraz kolportaż ulotek przeprowadzony przez liderów, uczestnicy happeningów)
Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym: 46 osób (21K i 25M)

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM ZA WSPARCIE NASZEJ AKCJI!!!

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń