Cele szczegółowe:

-   promocja zdrowego stylu życia
-   podniesienie poziomu wiedzy na temat uzależnienia od nikotyny
-   poznanie negatywnych skutków palenia tytoniu i ich wpływu na organizm
-   zrozumienie zagrożenia płynącego z palenia tytoniu
-   zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego zdrowia oraz innych osób

Grupa docelowa:

-   Młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Zazwyczaj pierwszą substancją psychoaktywną są   nikotyna i alkohol.
-   Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu
-   Rodziny osób uzależnionych
-   Pracodawcy, właściciele pubów, restauracji, itp.
-   Osoby, które są narażone na wymuszone, bierne palenie.