O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2

 

Organizujemy też uroczystości i eventy o charakterze merytorycznym, przykładem może być uroczysta gala w roku 2008 pn. „Wolność bez tytoniu,”, gdzie podsumowano działania i wręczono nagrody i wyróżnienia dla autorytetów w dziedzinie profilaktyki antytytoniowej, laureatów ze świata mediów (którzy nie palą), naukowców i liderów młodzieżowych promujących styl życia bez tytoniu. Systematycznie od 2000r realizujemy szkolenia dla młodzieży szkolnej i akademickiej np. Program Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, (przeszkoliliśmy 1800 Liderów).

Prowadzimy kompleksowe działania terapeutyczno - medyczne w ramach Poradni Pomocy Palącym, realizujemy kampanie społeczne Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, Światowego Dnia bez Papierosa oraz ogólnopolskiej kampanii Rzuć Palenie Razem z Nami. Zrealizowaliśmy 113 dużych happeningów, 21 debat publicznych, prowadzimy kolportaż bezpłatnych materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki palenia tytoniu oraz biernego palenia.

Programy realizowane przez TPPU są zgodne z Europejskim i Krajowym oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Metodologicznie są oparte o diagnozę problemową, epidemiologiczną, posiadają narzędzia ewaluacyjne, poddawane są stałemu monitoringowi, prowadzone są w oparciu o sprawdzone strategie profilaktyczne.

 

Zespół realizujący to osoby kreatywne, z profesjonalnym przygotowaniem,
z wieloletnią praktyką w /w zakresie przedmiotowym.

Współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz ściśle z producentami telewizyjnymi.

Jesteśmy współzałożycielami i członkami Ogólnopolskiej Koalicji „Tytoń albo Zdrowie” z siedzibą w Warszawie (prezes. Prof.W. Zatoński), jesteśmy jednocześnie członkiem europejskiej koalicji ENSP – European Network for Smoking Prevention.

Obywatelska Koalicja „Tytoń albo Zdrowie” istnieje od czerwca 2003 roku i jest członkiem sieci podobnych organizacji z całej Europy - Europejskiej Sieci na Rzecz Ograniczania Palenia Tytoniu - European Network for Smoking Prevention (ENSP). Głównym celem Koalicji jest tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania ustawy sejmowej z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jak również wspieranie wszelkich działań mających na celu ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu na poziomie krajowym oraz europejskim. W tym celu Koalicja wspiera tworzenie interdyscyplinarnej sieci lekarzy ogólnych i specjalistów, pedagogów, dziennikarzy, polityków oraz specjalistów z innych dziedzin, nastawionej na aktywne uczestnictwo w edukacji antytytoniowej; stara się zbudować system wymiany oraz rozprzestrzeniania informacji i doświadczeń dotyczących zdrowotnych konsekwencji palenia oraz obecnych działań mających na celu ograniczanie tego problemu. Przedmiotem zainteresowania Koalicji jest także podtrzymywanie wysokiego zainteresowania opinii publicznej i mediów problematyką palenia tytoniu, monitorowanie i właściwe reagowanie na niepożądane działania przemysłu tytoniowego, współpraca międzynarodowa, przede wszystkim z państwami Unii Europejskiej i byłego Związku Radzieckiego. Koalicja pełni też rolę organizatora Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”.