O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2

Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych mające wielowymiarowe przyczyny o podłożu socjologicznym, psychologicznym a także ekonomicznym oraz powstałe szkody z nimi związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Ponieważ problem uzależnień jest złożonym zjawiskiem społecznym, w związku z tym programy profilaktyczne i naprawcze wymagają mobilizacji wielu instytucji i służb powołanych w celu minimalizacji tegoż zjawiska.

W tym celu zostały opracowane długoletnie strategie przeciwdziałania narkomanii (Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii), rozwiązywania problemów alkoholowych (Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), za wdrożenie i koordynację których, odpowiedzialne są organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na różnych poziomach. Podkreśla się przy tym szczególnie ważną rolę organizacji pozarządowych w realizacji poszczególnych zadań programu.