O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!Kierownik zadań programowych – pedagog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie wykonywanych zadań, jest odpowiedzialna za organizację i realizację całości zadań programowych. Główna księgowa - specjalista ds. finansowo- księgowych, ekonomista, odpowiedzialna za prowadzenie księgowości, finansów.

Stowarzyszenie skupia również wolontariuszy, animatorów, liderów młodzieżowych realizujących działania profilaktyczne w środowisku lokalnym. Szeroko współpracuje z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, medycznymi, rehabilitacyjno - readaptacyjnymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi. Przedstawiciele TPPU są aktywnymi działaczami na różnych płaszczyznach pracy samorządowej, socjalnej i społecznej na rzecz mieszkańców regionu oraz działań opiekuńczo-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.