O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!


- młodzież niezwykle aktywna, której pasją jest działanie na rzecz zdrowia rówieśników (edukacja rówieśnicza),
- młodzież skupiona w nieformalnych grupach subkulturowych,
- młodzież nie radząca sobie z problemami życiowymi,
- dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-11 lat) z zaburzeniami kompetencji społecznych: agresywnymi, wycofanymi i izolowanymi z grup rówieśniczych.

Rodzice

- dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach,
- zgłaszający się o pomoc, poradę lub informacje,
- zaniepokojeni zmianami w zachowaniu swoich dzieci,
- podejrzewający dzieci o branie narkotyków,
- mający problemy wychowawcze,
- pragnący polepszyć relacje rodzic – dziecko.

Pozostali odbiorcy

TPPU jest nastawione na współpracę z:

- kadrą pedagogiczną: nauczycielami, pedagogami, opiekunami, wychowawcami, dyrekcją instytucji opiekuńczo – wychowawczych,
- przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych
- oraz innymi podmiotami pracującymi z dziećmi i młodzieżą,
- z przedstawicielami mas mediów (lokalnych, regionalnych).