O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!


Rodzice

W projektach skierowanych do tej grupy odbiorców, nabór odbywa się poprzez:

-  pedagogów zgłaszających młodzież z problemami lub chętną do uczestnictwa, w którejś z proponowanych form pracy grupowej,
-  szkoły /placówki opiekuńczo - wychowawcze (pedagogów, logopedów i terapeutów), którzy zgłoszą potrzebę uczestnictwa dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych,
-  indywidualne zgłoszenia,
-  liderów młodzieżowych,
-  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
-  kuratorów sądowych, społecznych,
-  Centrum Informacji Młodzieżowej,
-  uczelnie,
-  propagowanie działań w mas mediach (radio, prasa, telewizja lokalna i regionalna), w Internecie oraz współpraca z innymi podmiotami.