O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2

 


Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli jednostek i instytucji urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, którzy są zobowiązani do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, oświaty, /…/ Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, nauczycieli, terapeutów, urzędników, członków GKRPA, działaczy społecznych, pracowników służb społecznych i mundurowych, a także studentów kierunków humanistycznych, informatycznych, przedstawicieli nauki, /…/, oraz wszystkich chętnych chcących zawiązywać lokalne koalicje odpowiadające na problem zagrożeń związanych z hazardem i uzależnieniami behawioralnymi.

Konferencja odbędzie się w  dniu 30.10.2015 r. w  Hotelu „RAD” ul. Chełmińska 144, 86-300 GRUDZIĄDZ

Celem jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych oraz budowanie lokalnych zasobów i koalicji odpowiadających na problem. Cel realizowany będzie poprzez wykłady i warsztaty szkoleniowe. Obejmuje 8,5 godzin wykładów i 4 godziny zajęć warsztatowych zakończonych wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Konferencja będzie miała na celu określenie lokalnych potrzeb oraz kierunków działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

Plan konferencji :

 Godzina 10.00 Rozpoczęcie konferencji, oficjalne przywitanie.

Wykład 1. (30 min.) Rozwiązywanie Problemów Hazardowych w Polsce.– ( x 2 grupy) – gość, KBPN Warszawa

Wykład 2. (1 godzina dyd.) "Wyzwania wywołane przez uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień behawioralnych w województwie” ( x 2 grupy) – dr Jolanta Jarczyńska, UKW Bydgoszcz

Wykład 3. (1 godzina dyd.) „Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży – co o nich wiemy? Przegląd badań ogólnopolskich i regionalnych” –- ( x 2 grupy) dr Jolanta Jarczyńska, UKW Bydgoszcz

Przerwa 12.30- 13.00

Wykłady symultaniczne (1 godzina)

Wykład 4. Czym są uzależnienia behawioralne (czynnościowe) i czym różnią się od uzależnień chemicznych. – 1 godzina dyd. ( x 1 grupa) – dr Jolanta Celebucka, WOTUiW

Wykład 5. Uzależnienie od komputera, Internetu (online addiction), opis zjawiska, pojęcia. Przyczyny oraz etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, sygnały ostrzegawcze, kryteria diagnostyczne DSM-IV i ICD 10 – 1 godzina dyd. ( x 1 grupa) – Mariola Kasprzycka, TPPU

Wykład 6. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Różnice i podobieństwa w leczeniu uzależnienia od hazardu i uzależnień chemicznych. Diagnoza – wg DSM- IV, ICD-10, kwestionariusze SOGS (South Oaks Gambling Screem), AH (20 pytań Anonim. Hazardzistów) - 1 godzina dyd. ( x 1 grupa) – dr Jolanta Celebucka, WOTUiW

Wykład 7. Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących. Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny) – 1 godzina dyd. ( x 1 grupa) - Mariola Kasprzycka, TPPU.

Lunch 15.00 - 16.00

Wykłady symultaniczne (1 godzina)

Wykład 8. Aspekty prawne, zabezpieczenie rodziny przed konsekwencjami finansowymi: „Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce” -1 godzina dyd. - ( x 1 grupa) Iwona Motykiewicz – Izba Celna w Toruniu.

Wykład 9. Lokalne koalicje odpowiadające na problem zagrożeń związanych z hazardem i uzależnieniami behawioralnymi." (Współpraca instytucjonalna, współdziałanie służb, organizacja, planowanie, finansowanie) - 1 godzina dyd. ( x 1 grupa) - Grzegorz Kasprzycki – Wojewódzki Ekspert ds. Monitorowania Uzależnień.

Warsztaty symultaniczne (2 godziny dyd.)

Warsztat 1. Zarys obszarów do pracy terapeutycznej, profilaktycznej. Zarys specyfiki terapii z osobami uzależnionymi od hazardu - 2 godziny dyd. (w grupach po 25 osób) – Danuta Janowska , WOTIiW.

Warsztat 2. Wstęp do wczesnej profilaktyki i terapii osób uzależnionych od komputera, Internetu, zarys roli rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia - 2 godziny dyd. (w grupach po 25 osób) - Mariola Kasprzycka, TPPU. Zarys analizy - Przygotowanie ram raportu końcowego, zebranie/ omówienie wniosków, postulatów, podsumowanie i ewaluacja szkolenia. 1 godzina - zajęcia seminaryjne w 2 grupach

Zakończenie do godz. 20.00.

 Szkolenie odbędzie się w  dniu 30.10.2015 r.

w  Hotelu „RAD” ul. Chełmińska 144, 86-300 GRUDZIĄDZ