Oficjalne stanowisko zarządu

Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Chłodnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji (ASHRAE)

 z 30 czerwca 2005

 

Wnioski:

Stanowisko środowiska medycznego jest jednoznaczne – Środowiskowy Dym Tytoniowy (ETS – Environmental Tobacco Smoke) stanowi zagrożenie dla zdrowia; jest przyczyną powstawania raka płuca i chorób serca u osób dorosłych oraz wywołuje poważne schorzenia oddechowe u dzieci – w tym astmę. Narażenie dzieci na wdychanie dymu tytoniowego zwiększa także ryzyko infekcji dolnych dróg oddechowych.
   

Obecnie, jedynym sposobem eliminacji zagrożeń zdrowotnych związanych z narażeniem na dym tytoniowy w pomieszczeniach zamkniętych jest wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w tego typu miejscach.
    

Choć całkowite odseparowane i izolowane pomieszczenia przeznaczone dla palaczy mogą być skutecznym środkiem kontroli narażenia na dym tytoniowy osób niepalących przebywających w tym samym budynku, wentylacja w żadnym stopniu nie ogranicza ryzyka zdrowotnego ponoszonego przez osoby przebywające wewnątrz takich pomieszczeń.

Również inne spośród obecnie znanych podejść inżynieryjnych, w tym wentylacja rozcieńczająca, kurtyny powietrzne bądź technologie oczyszczania powietrza nie pozwalają ograniczać zdrowotnych zagrożeń związanych z narażeniem na dym tytoniowy w miejscach, w których palone są papierosy. Niektóre technologie inżynieryjne mogą jedynie w ograniczonym stopniu przyczyniać się do zmniejszenia narażenia na dym, likwidować nieprzyjemny zapach oraz ograniczać występowanie podrażnień układu oddechowego.
   

Coraz więcej krajów oraz regionów wprowadza w życie przepisy zakazujące palenia we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. Na takie rozwiązania decyduje się także wielu właścicieli prywatnych lokali i budynków.
   

Jako minimum, członkowie ASHRAE są zobowiązani do stosowania się do lokalnych przepisów oraz wytycznych nadzoru budowlanego, a także muszą mieć świadomość zmian zachodzących w obszarze, na którym działają; powinni także edukować/informować swoich klientów o ograniczonych możliwościach kontrolowania ETS za pomocą dostępnych technologii inżynieryjnych.
   

ASHRAE jako instytucja działająca na rzecz dobra publicznego stoi na stanowisku, iż wyeliminowanie palenia tytoniu ze wszystkich pomieszczeń zamkniętych jest optymalnym sposobem kontroli narażenia na ETS.