Dym tytoniowy zawiera ponad 4.000 substancji chemicznych, w tym ponad 40 związków rakotwórczych i setki toksyn, a bierne palenie jest jedną z głównych przyczyn chorób i przedwczesnej umieralności. Bierne narażenie na dym tytoniowy jest zaliczane przez Światową Organizację Zdrowia do grupy silnych czynników rakotwórczych. Wtórny dym tytoniowy zwiększa o 25-30% ryzyko wystąpienia chorób serca i wywiera działanie alergizujące, powodujące m. in. kaszel, ból głowy, podrażnienie oczu, nudności, i problemy z oddychaniem. Według ostrożnych szacunków bierne palenie tytoniu jest w krajach Unii Europejskiej corocznie przyczyną ponad 19.000 zgonów osób niepalących, a w Polsce z tego powodu umiera co roku 2.000 niepalących osób.


Obowiązujące w Polsce ustawodawstwo nie zapewnia ochrony osób niepalących w wielu miejscach publicznych i miejscach pracy. Klienci i pracownicy restauracji, barów, pubów, dyskotek i wielu innych obiektów użyteczności publicznej są narażeni w dużym stopniu na działanie dymu tytoniowego. Średnia koncentracja dymu tytoniowego w barach i pubach w Polsce jest 15-krotnie wyższa od dopuszczalnej normy zdrowotnej.

Polska jest wśród ponad 160 krajów, które ratyfikowały Ramową Konwencję o Ograniczaniu Używania Tytoniu Światowej Organizacji Zdrowia, która nakazuje podjęcie odpowiednich środków chroniących osoby niepalące przed dymem tytoniowym. Regulacje chroniące przed skutkami stają się światową normą; wprowadziła je już większość krajów Unii Europejskiej. Nie ma w tej grupie Polski, która w przeszłości była liderem rozwiązań w tej dziedzinie.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych jest możliwe i skuteczne. Takie rozwiązania wprowadzono już w 12 krajach Unii Europejskiej. Nowe prawo jest tam powszechnie przestrzegane i cieszy się ogromnym poparciem społecznym, również wśród osób palących. Co najważniejsze, nowe regulacje w krótkim czasie przynoszą wymierne korzyści zdrowotne, a osobom palącym ułatwiają podjęcie decyzji o zaprzestaniu lub ograniczeniu palenia. Równocześnie wprowadzenie zakazu palenia nie powoduje zmniejszenia frekwencji w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych czy pogorszenia ich sytuacji finansowej. Polska należy do krajów o najwyższym poparciu dla proponowanych rozwiązań – w trzech kolejnych dużych sondażach społecznych poparło je ponad 70% obywateli.

Prace nad przygotowanym przez Komisję Zdrowia Sejmu projektem nowelizacji ustawy toczą się w Sejmie od ponad 3 lat. Obecny projekt sejmowej Komisji Zdrowia zawiera doświadczenia innych państw i uwzględnia polskie warunki kulturowe i ekonomiczne. Próby jego osłabienia poprzez propozycję wydzielenia odrębnych pomieszczeń w dużych lokalach i pozostawienie właścicielom małych lokali wyboru dotyczącego możliwości palenia całkowicie niweczy główny cel nowelizacji, bowiem utrwala obecny stan rzeczy i jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony zdrowia obywateli i poprawy zdrowia publicznego Polsce.

W trosce o zdrowie społeczeństwa naszego kraju, my, niżej podpisani zwracamy się z prośbą do Posłów i Senatorów RP o szybkie przyjęcie ustawy w wersji zaproponowanej przez Komisję Zdrowia Sejmu.

Warszawa, 15 lutego 2010 r.


    Prof. Waldemar Banasiak
    Kardiolog
    Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego   

    Prof. Krzysztof Bielecki
    Chirurg
    Szpital im. Orłowskiego w Warszawie
   

    Prof. Wojciech Biernat
    Onkolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Doc. Barbara Bobek-Billewicz
    Neurolog
    Centrum Onkologii-Instytut – Oddział w Gliwicach
   

    Prof. Jan Bręborowicz
    Patomorfolog
    Wielkopolskie Centrum Onkologii
   

    Prof. Ryszarda Chazan
    Alergolog
    Warszawski Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Alicja Chybicka
    Onkolog dziecięcy
    Akademia Medyczna we Wrocławiu
   

    Prof. Anna Członkowska
    Neurolog
    Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
   

    Prof. Andrzej Członkowski
    Farmakolog
    Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
    Warszawski Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Jacek Fijuth
    Onkolog
    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
   

    Prof. Krzysztof J. Filipiak
    Kardiolog
    Warszawski Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Wojciech Golusiński
    Laryngolog
    Wielkopolskie Centrum Onkologii
   

    Prof. Dorota Górecka
    Pneumonolog
    Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
   

    Prof. Paweł Górski
    Alergolog
    Rektor Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego
   

    Karolina Hanslik   

    Doradca do spraw polityki zdrowia
    Europejskie Stowarzyszenie Szpitali – HOPE
   

    Prof. Piotr Hoffman
    Kardiolog
    Instytut Kardiologii w Warszawie
   

    Prof. Jerzy Jakubiszyn
    Otolaryngolog
    Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
   

    Prof. Barbara Jarząb
    Endokrynolog
    Centrum Onkologii-Instytut – Oddział w Gliwicach
   

    Prof. Ewa Jassem
    Pneumonolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Jacek Jassem
    Onkolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Janusz Jaśkiewicz
    Chirurg – onkolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Marta Klimkowska-Misiak
    lekarz dentysta
    Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
   

    Dr n. med. Grzegorz Kopeć
    Kardiolog
    Sekretarz Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki ds. Wytycznych
   

    Prof. Radzisław Kordek
    Patolog
    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
   

    Monika Kosińska
    Sekretarz Generalny
    Europejski Sojusz na rzecz Zdrowia Publicznego
   

    Prof. Jerzy Kozielski
    Pneumonolog
    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
   

    Doc. Romuald Krajewski
    Neurochirurg
    Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
   

    Prof. Marek Krawczyk
    Chirurg
    Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   

    Prof. Jerzy Kruszewski
    Alergolog
    Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii
    Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
   

    Prof. Maciej Krzakowski
    Onkolog
    Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
    Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie
   

    Prof. Piotr Kuna
    Alergolog
    Łódzki Uniwersytet Medyczny
   

    Doc. Dariusz Lange
    Patolog
    Centrum Onkologii-Instytut – Oddział w Gliwicach
   

    Prof. Janusz Limon
    Genetyk
    członek Polskiej Akademii Nauk
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Jan Lubiński
    Genetyk
    Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
   

    Prof. Ewa Małecka-Tendera
    Endokrynolog
    Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   

    Prof. Andrzej Mackiewicz
    Immunolog
    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
   

    Dr Alicja Marczyk-Felba
    Lekarz stomatolog
    Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
   

    Dr Wojciech Marquardt
    Internista
    Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
   

    Prof. Janusz Moryś
    Neurolog
    Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   

    Prof. Krzysztof Narkiewicz
    Internista
    Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Sergiusz Nawrocki
    Onkolog
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   

    Prof. Jacek Nikliński
    Torakochirurg
    Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   

    Prof. Jerzy Nosarzewski
    Nefrolog
    Międzylewski Szpital Specjalistyczny
   

    Prof. Przemysław Nowacki
    Neurolog
    Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
   

    Prof. Grzegorz Opolski
    Kardiolog
    Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
    Warszawski Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Tadeusz Orłowski
    Chirurg
    Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
    Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
   

    Prof. Andrzej Pająk
    Epidemiolog
    Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
   

    Prof. Bernard Panaszek
    Alergolog
    Wrocławski Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Władysław Pierzchała
    Internista
    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
   

    Dr hab. Piotr Podemski
    Onkolog
    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
   

    Prof. Piotr Podolec
    Kardiolog
    Przewodniczący Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki ds. Wytycznych
   

    Dr Konstanty Radziwiłł
    Lekarz rodzinny
    Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich
   

    Prof. Piotr Rapiejko
    Otolaryngolog
    Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej
   

    Prof Marian Reinfuss
    Onkolog
    Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu - Oddział w Krakowie
   

    Prof. Barbara Rogala
    Alergolog
    Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii
    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
   

    Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż
    Onkolog
    Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
   

    Prof. Witold Rużyłło
    Kardiolog
    Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie
   

    Prof. Danuta Ryglewicz
    Neurolog
    Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
   

    Prof. Andrzej Rynkiewicz
    Kardiolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Witold Rzymian
    Torakochirurg
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Iwona Rzymowska-Grzelewska
    Pulmonolog
    Łódzki Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Krzysztof Składowski
    Onkolog
    Centrum Onkologii-Instytut – Oddział w Gliwicach
   

    Prof. Jan Marek Słowiński
    Pneumonolog
    Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Janina Stępińska
    Kardiolog
    Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
   

    Prof. Rafał Suwiński
    Onkolog
    Centrum Onkologii-Instytut – Oddział w Gliwicach
   

    Dr Zdzisław Szramik
    Ginekolog
    Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na Podkarpaciu
   

    Prof. Michał Tendera
    Kardiolog
    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
   

    Prof. Adam Torbicki
    Kardiolog
    Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
   

    Prof. Edward Towpik
    Onkolog
    Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
   

    Dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz   

    Onkolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Marek Wojtukiewicz
    Onkolog
    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
   

    Prof. Witold Zatoński
    Internista
    Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
   

    Dr hab. Tomasz Zdrojewski
    Kardiolog
    Gdański Uniwersytet Medyczny
   

    Prof. Andrzej Zieliński
    Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii
    Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
   

    Prof. Jan Zieliński
    Pneumonolog
    Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie