Podsumowanie Akcji Profilaktycznej 17.10.2018r.

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem o godzinie 09.00 przemarszem Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia spod Siedziby TPPU ulicą Szeroką, na Rynek Nowomiejski. Młodzież przygotowała na tę okazję transparenty związane z tematyką akcji. W ustawionym na Rynku Nowomiejskim Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy Torunia korzystali z:

- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check)
- pomiaru ciśnienia krwi,
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Łączna liczba odbiorców Akcji to 512 osób (278K/234M).
Z indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz proponowanych w Punkcie badań skorzystało 67 osoby (34K/33M). Część z nich podjęła decyzję o rzuceniu palenia i zapisała się na terapię do Poradni Pomocy Palącym (Jęczmienna 10/7). Pozostała część odbiorców (445 osób; 244K/201M) to osoby, z którymi rozmowy pierwszego kontaktu prowadzili Młodzieżowi Liderzy.
Wiek odbiorców: od 9 do 73 lat, zdecydowaną większość stanowiły osób w wieku powyżej 45 lat.

Wydarzeniem towarzyszącym był przygotowany przez Młodzieżowych Liderów happening „Nie bądź pod władzą nałogu”, który miał uświadomić odbiorcom, że popadanie w uzależnienie powoduje, że człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, bo „steruje” nim nałóg. Na Rynku Nowomiejskim młodzież przedstawiła pantomimę, która wpisała si ę w przesłanie akcji.

Happening odegrany został trzykrotnie o: 09.30, 12.30 i 14.30.

Akcja profilaktyczna zakończyła się o godzinie 15.00.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania!

 

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

 

oraz


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
zapraszają na Akcję Profilaktyczną dnia 17.10.2018 r.

 

       Akcja profilaktyczna związana jest z lokalną kampanią „Październik – Miesiąc Wolny od Uzależnień”. Wydarzenie to ma na celu zachęcenie mieszkańców Torunia (w tym dzieci i młodzieży) do zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i uzależnień.
Edukacja społeczna prowadzona będzie w zakresie medycznych, psychicznych, społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Motywacja osób mających problemy powstałe na skutek palenia tytoniu, używania narkotyków, alkoholu do zaprzestania destrukcyjnych zachowań oraz do podjęcia właściwej terapii.

      W ramach akcji mieszkańcy Torunia w godzinach 9.00-15.00 w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym ustawionym na Rynku Nowomiejskim, będą mogli bezpłatnie skorzystać z:


- pomiaru ciśnienia krwi,
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check),
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 

Pracownicy Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy będą prowadzić rozmowy motywujące mieszkańców Torunia do podjęcia próby rzucenia nałogów. Rozmowy te połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych
i informacyjnych oraz udostępnianiem adresów specjalistycznej pomocy.

 

Wydarzeniem towarzyszącym będzie przygotowany przez Młodzieżowych Liderów happening „Nie bądź pod władzą nałogu”, który ma uświadomić odbiorcom, że popadanie
w uzależnienie powoduje, że człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, bo „steruje” nim nałóg. Wyposażeni w transparenty Liderzy przejdą spod Siedziby TPPU ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Na miejscu młodzież przedstawi pantomimę wpisującą się w przesłanie akcji.

Happening zostanie odegrany trzykrotnie o godz. 9.30, 12.30 i 14.30.


MIEJSCE AKCJI: RYNEK NOWOMIEJSKI
TERMIN:  17 PAŹDZIERNIKA 2018 (środa) godz. 9.00-15.00


Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru

Udział w Programie jest bezpłatny i trwa od września do grudnia 2018 roku!
Tel. kontaktowy 56 652 23 94 - biuro
kom. 604 85 33 24 Pani Ania K.

UWAGA!!!

Przyjmujemy tylko osoby BEZ NAŁOGÓW, kreatywne, pomysłowe, aktywne, systematyczne, zdyscyplinowane, chcące wspierać rówieśników w rozwiązywaniu problemów oraz promować zdrowy styl życia.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 06.09.2018r. o godz. 16.30.


Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w następujących terminach do wyboru: 10, 11,12 października 2018r., 7,8,9 listopada 2018r., 5,6,7 grudnia 2018.r.w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda).

Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz terapii osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

    

 

 UWAGA !

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.
Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

                                             tppu logo2            logowotuit1

 

Plan szkolenia:


I dzień:

8.30 - 9.15 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego
9.15 - 10.00 - Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard
10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę
10.15 - 11.00 - Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce ( Izba Celna w Toruniu)
11.00 – 13.15 - Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 12.00-12.10)
13.15 – 14.00 - Przerwa na obiad
14.00 - 16.15 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 - 9.15 - Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.15 - 10.00 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10.00 - 10.15 - Przerwa kawowa
10.15 - 11.00 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze
11.00 - 12.15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu)
12.15 - 13.15 - Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
13.15 - 14.00 - Przerwa na obiad
14.00 - 14.45 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)
14.45 - 15.30 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 - 9.15 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10
9.15 - 10.00 - Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii
10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę
10.15 - 11.00 - Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany
11.00 - 11.45 - Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli
11.45 - 13.00 - Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)
13.00 - 13.45 - Przerwa na obiad
13.45 - 14.45 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian
14.45 - 15.30 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

 

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie proszę przysłać do dnia 25.09.2018r (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela Mariola Kasprzycka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub nr tel. 56 652 23 94 lub Anna Jakimiuk nr tel. 608 08 42 61

                                                                             

Pobierz formularz

TUTAJ

 

 

RADIO PiK
http://www.radiopik.pl/index.php?idp=2&idx=69174TV Toruń


http://www.tvtorun.net/movie/show?id=15739
TVP 3 Bydgoszcz

https://bydgoszcz.tvp.pl/37439279/30052018-g1230

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu 30.05.2018 r.

Czas trwania akcji: 09.00-16.00
Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki
Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 36 osób (na podstawie listy obecności) oraz Pracownicy TPPU – 3 osoby, wolontariusze – 1 osoba
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu na zdrowie.
W ramach akcji uruchomiony został ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie można było skorzystać z następującej oferty:
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od nikotyny prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru ciśnienia krwi
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
 -materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Akcję rozpoczął pochód Młodzieżowych Liderów oraz dzieci ze SP nr 18, który o godz. 09.00 ruszył spod Siedziby TPPU i przeszedł ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. 

Uczestnicy podczas pochodu prezentowali przygotowane na akcję transparenty, na których pojawiły się hasła zniechęcające do palenia papierosów. Podczas marszu młodzi przez megafon zachęcali mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji oraz śpiewali Hymn Antynikotynowy.

Pracownicy TPPU oraz grupy młodzieżowych liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, zachęcające mieszkańców Torunia województwa kujawsko-pomorskiego do podjęcia próby rzucenia palenia, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek).
Wydarzeniem towarzyszącym był happening ”Z KAŻDYM BUCHEM STAJESZ SIĘ DUCHEM”, przygotowany przez Młodzieżowych Liderów, który miał uświadomić widzom zgubnych skutki palenia tytoniu - śmierć w wyniku chorób odtytoniowych, narażenie zdrowia biernych palaczy, poronienia. Dodatkową atrakcją był taniec Pogromców Duchów. Happening został przedstawiony trzykrotnie o godzinie 09.30, 12.30 i 14.30. Większość widowni stanowiły dzieci i młodzież z toruńskich szkół (SP 18, SP 31 i SOSW), którzy przybyli na występ Młodzieżowych Liderów. Happening cieszył się też dużym zainteresowaniem wśród przechodniów, którzy przystawali i z uwagą obserwowali scenkę.

Na akcji obecne były też media – TV Bydgoszcz, Radio PIK, TV Toruń oraz Radio Sfera. Relację z akcji można obejrzeć na stronie internetowej http://tppu.pl/aktualnosci/159-media-o-akcji-profilaktycznej-z-okazji-swiatowego-dnia-bez-tytoniu-30-05-2018r.
Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie): 558 osób (rozmowy indywidualne przeprowadzone przez specjalistów TPPU w Punkcie Konsultacyjnym, rozmowy pierwszego kontaktu oraz kolportaż ulotek przeprowadzony przez liderów, uczestnicy happeningów)
Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym: 46 osób (21K i 25M)

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM ZA WSPARCIE NASZEJ AKCJI!!!

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

 

 

 

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Torunia


zapraszają na Akcję Profilaktyczną z okazji
Światowego Dnia Bez Tytoniu
dnia 30 maja 2018

 

Odbiorcy akcji będą mieli możliwość uzyskać informacje na temat wpływu nikotyny na zdrowie, chorób odtytoniowych i skutków biernego palenia.
W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać
z następującej oferty:

• specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
• pomiaru ciśnienia krwi,
• pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
• materiałów informacyjno-edukacyjnych

Wydarzeniami towarzyszącymi będą pochód oraz happening „Z każdym buchem stajesz się duchem”, ukazujący zgubne skutki palenia tytoniu (śmierć w wyniku chorób odtytoniowych, narażenie zdrowia biernych palaczy, poronienia) przygotowany przez Młodzieżowych Liderów. Dodatkową atrakcją będzie taniec Pogromców Duchów ;)

 

Happening zostanie odegrany trzykrotnie o godz. 9.30, 12.30 i 14.30.

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI
TERMIN: 30 MAJA 2018 (ŚRODA) GODZ. 09.00-16.00


Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Zdrowia 06.04.2018 r.

Czas trwania akcji: 09.00-15.00
Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki
Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 31 osób (na podstawie listy obecności) oraz Pracownicy TPPU – 3 osoby, wolontariusze – 1 osoba
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych oraz nadużywania telefonów komórkowych, komputera i Internetu na zdrowie.
W ramach akcji uruchomiony został ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie można było skorzystać z następującej oferty:
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru ciśnienia krwi
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Akcję rozpoczął pochód Młodzieżowych Liderów oraz dzieci i młodzieży z toruńskich szkół (SP nr 16, SP nr 18), który o godz. 09.00 ruszył spod Siedziby TPPU i przeszedł ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Uczestnicy podczas pochodu prezentowali przygotowane na akcję transparenty, na których pojawiły się hasła: „NIE UFO-M UŻYWKOM”, „Prawdziwe życie umyka kosmicie”,  „Środki psychoaktywne kradną osobowość”, „Nadużywanie powoduje wyobcowanie”, „Odloty wpędzają w kłopoty”, itp. Podczas marszu młodzi przez megafon zachęcali mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji oraz śpiewali Hymn Antynałogowy.

Pracownicy TPPU oraz grupy młodzieżowych liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, zachęcające mieszkańców Torunia województwa kujawsko-pomorskiego do podjęcia próby rzucenia palenia i innych nałogów, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek).
Wydarzeniem towarzyszącym był happening ”NIE UFO-M UŻYWKOM”,  przygotowany przez Młodzieżowych Liderów, który miał uświadomić widom, że pod wpływem używek człowiek przestaje być sobą. Scenka została odegrana trzykrotnie o godzinie 09.30, 12.30 i 14.30. Większość widowni stanowiły dzieci i młodzież z toruńskich szkół (SP 16, SP 18 oraz LO nr IV), którzy liczne przybyli na występ Młodzieżowych Liderów (w szczytowym momencie na widowni było ok 120 osób!) Happening cieszył się też dużym zainteresowaniem wśród przechodniów, którzy przystawali i z uwagą obserwowali scenkę. Na akcji obecne były też media – TV Bydgoszcz, Radio PIK, TV Toruń oraz Radio Sfera. Relację z akcji można obejrzeć na stronie internetowej www.tppu.org.
Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie):  526 osób (rozmowy indywidualne przeprowadzone przez specjalistów TPPU w Punkcie Konsultacyjnym, rozmowy pierwszego kontaktu oraz kolportaż ulotek przeprowadzony przez liderów, uczestnicy happeningów)
Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym:  39 osób (27K i 12M)

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM ZA WSPARCIE NASZEJ AKCJI!!!

Działania dofinansowane są ze środków Miasta Toruń

 

- GALERIA ZDJĘĆ -

RADIO PiK
http://www.radiopik.pl/2,67477,happening-i-porady-specjalistow-akcja-przeciw-uz&idf=94949TV Toruń


http://www.toruntv.pl/movie/show/15297

TVP 3 Bydgoszcz

https://bydgoszcz.tvp.pl/36691238/6042018-g-1230

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
zaprasza na Akcję Profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Zdrowia

dnia 06 kwietnia 2018

Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych (w tym leków i dopalaczy) na zdrowie.

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na
Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać

z następującej oferty:

  • specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,

  • pomiaru ciśnienia krwi,

  • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

  • materiałów informacyjno-edukacyjnych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie happening, "NIE UFO-m używkom", który ma uświadomić odbiorcom, że nałóg prowadzi do wyobcowania, a człowiek pod wpływem używek przestaje być sobą.

O godz. 9.00 spod siedziby TPPU (ul. Jęczmienna 10/7) ruszą Młodzieżowi Liderzy w strojach kosmitów z prozdrowotnymi transparentami i przejdą ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynek Nowomiejski. Podczas marszu młodzież zaśpiewa przygotowaną na tę okazję piosenkę i przez megafon będzie zachęcać mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji. Dodatkową atrakcją będzie Kosmo Dance, do którego odtańczenia Liderzy zaproszą zgromadzonych widzów.

 Happening zostanie odegrany trzykrotnie

 

o godz. 9.30, 12.30 i 14.30.

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI

TERMIN: 06 KWIETNIA 2018 (PIĄTEK) GODZ. 09.00-15.00

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń