O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Zdrowia 06.04.2018 r.

Czas trwania akcji: 09.00-15.00
Miejsce: Rynek Nowomiejski oraz ulice toruńskiej Starówki
Liczba Młodzieżowych Liderów uczestniczących w akcji: 31 osób (na podstawie listy obecności) oraz Pracownicy TPPU – 3 osoby, wolontariusze – 1 osoba
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych oraz nadużywania telefonów komórkowych, komputera i Internetu na zdrowie.
W ramach akcji uruchomiony został ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie można było skorzystać z następującej oferty:
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru ciśnienia krwi
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Akcję rozpoczął pochód Młodzieżowych Liderów oraz dzieci i młodzieży z toruńskich szkół (SP nr 16, SP nr 18), który o godz. 09.00 ruszył spod Siedziby TPPU i przeszedł ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Uczestnicy podczas pochodu prezentowali przygotowane na akcję transparenty, na których pojawiły się hasła: „NIE UFO-M UŻYWKOM”, „Prawdziwe życie umyka kosmicie”,  „Środki psychoaktywne kradną osobowość”, „Nadużywanie powoduje wyobcowanie”, „Odloty wpędzają w kłopoty”, itp. Podczas marszu młodzi przez megafon zachęcali mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji oraz śpiewali Hymn Antynałogowy.

Pracownicy TPPU oraz grupy młodzieżowych liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, zachęcające mieszkańców Torunia województwa kujawsko-pomorskiego do podjęcia próby rzucenia palenia i innych nałogów, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek).
Wydarzeniem towarzyszącym był happening ”NIE UFO-M UŻYWKOM”,  przygotowany przez Młodzieżowych Liderów, który miał uświadomić widom, że pod wpływem używek człowiek przestaje być sobą. Scenka została odegrana trzykrotnie o godzinie 09.30, 12.30 i 14.30. Większość widowni stanowiły dzieci i młodzież z toruńskich szkół (SP 16, SP 18 oraz LO nr IV), którzy liczne przybyli na występ Młodzieżowych Liderów (w szczytowym momencie na widowni było ok 120 osób!) Happening cieszył się też dużym zainteresowaniem wśród przechodniów, którzy przystawali i z uwagą obserwowali scenkę. Na akcji obecne były też media – TV Bydgoszcz, Radio PIK, TV Toruń oraz Radio Sfera. Relację z akcji można obejrzeć na stronie internetowej www.tppu.org.
Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie):  526 osób (rozmowy indywidualne przeprowadzone przez specjalistów TPPU w Punkcie Konsultacyjnym, rozmowy pierwszego kontaktu oraz kolportaż ulotek przeprowadzony przez liderów, uczestnicy happeningów)
Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym:  39 osób (27K i 12M)

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM ZA WSPARCIE NASZEJ AKCJI!!!

Działania dofinansowane są ze środków Miasta Toruń

 

- GALERIA ZDJĘĆ -

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
zaprasza na Akcję Profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Zdrowia

dnia 06 kwietnia 2018

Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych (w tym leków i dopalaczy) na zdrowie.

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na
Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać

z następującej oferty:

  • specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,

  • pomiaru ciśnienia krwi,

  • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

  • materiałów informacyjno-edukacyjnych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie happening, "NIE UFO-m używkom", który ma uświadomić odbiorcom, że nałóg prowadzi do wyobcowania, a człowiek pod wpływem używek przestaje być sobą.

O godz. 9.00 spod siedziby TPPU (ul. Jęczmienna 10/7) ruszą Młodzieżowi Liderzy w strojach kosmitów z prozdrowotnymi transparentami i przejdą ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynek Nowomiejski. Podczas marszu młodzież zaśpiewa przygotowaną na tę okazję piosenkę i przez megafon będzie zachęcać mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji. Dodatkową atrakcją będzie Kosmo Dance, do którego odtańczenia Liderzy zaproszą zgromadzonych widzów.

 Happening zostanie odegrany trzykrotnie

 

o godz. 9.30, 12.30 i 14.30.

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI

TERMIN: 06 KWIETNIA 2018 (PIĄTEK) GODZ. 09.00-15.00

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Torunia


zapraszają na Akcję Profilaktyczną z okazji
Światowego Dnia Bez Tytoniu
dnia 30 maja 2018

 

Odbiorcy akcji będą mieli możliwość uzyskać informacje na temat wpływu nikotyny na zdrowie, chorób odtytoniowych i skutków biernego palenia.
W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać
z następującej oferty:

• specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
• pomiaru ciśnienia krwi,
• pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
• materiałów informacyjno-edukacyjnych

Wydarzeniami towarzyszącymi będą pochód oraz happening „Z każdym buchem stajesz się duchem”, ukazujący zgubne skutki palenia tytoniu (śmierć w wyniku chorób odtytoniowych, narażenie zdrowia biernych palaczy, poronienia) przygotowany przez Młodzieżowych Liderów. Dodatkową atrakcją będzie taniec Pogromców Duchów ;)

 

Happening zostanie odegrany trzykrotnie o godz. 9.30, 12.30 i 14.30.

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI
TERMIN: 30 MAJA 2018 (ŚRODA) GODZ. 09.00-16.00


Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń