O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej 17.10.2018r.

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem o godzinie 09.00 przemarszem Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia spod Siedziby TPPU ulicą Szeroką, na Rynek Nowomiejski. Młodzież przygotowała na tę okazję transparenty związane z tematyką akcji. W ustawionym na Rynku Nowomiejskim Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy Torunia korzystali z:

- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check)
- pomiaru ciśnienia krwi,
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Łączna liczba odbiorców Akcji to 512 osób (278K/234M).
Z indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz proponowanych w Punkcie badań skorzystało 67 osoby (34K/33M). Część z nich podjęła decyzję o rzuceniu palenia i zapisała się na terapię do Poradni Pomocy Palącym (Jęczmienna 10/7). Pozostała część odbiorców (445 osób; 244K/201M) to osoby, z którymi rozmowy pierwszego kontaktu prowadzili Młodzieżowi Liderzy.
Wiek odbiorców: od 9 do 73 lat, zdecydowaną większość stanowiły osób w wieku powyżej 45 lat.

Wydarzeniem towarzyszącym był przygotowany przez Młodzieżowych Liderów happening „Nie bądź pod władzą nałogu”, który miał uświadomić odbiorcom, że popadanie w uzależnienie powoduje, że człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, bo „steruje” nim nałóg. Na Rynku Nowomiejskim młodzież przedstawiła pantomimę, która wpisała si ę w przesłanie akcji.

Happening odegrany został trzykrotnie o: 09.30, 12.30 i 14.30.

Akcja profilaktyczna zakończyła się o godzinie 15.00.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania!

 

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

PUNKT KONSULTACYJNY

 

punkt

DSC 0093 800

DSC 1036 800

Wiecęj zdjęć z puktu konsultacyjego

 

HAPPENING

DSC 0985 800

DSC 0979 800

Wiecęj zdjęć z HAPPENINGU

AKCJA NA ULICY

DSC 0070 800

DSC 0078 800

 

Więcej zdjęć z ulic Torunia    

 

PRZYGOTOWANIA DO AKCJI

 

DSC 0892 800

Więcej zdjęć z przygotowań