20191121 130804 wynik

20191121 130910 wynik

20191121 131724 wynik

20191121 150702 wynik

Więcej zdjęć w galerii.

>WEJDŹ<

oraz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
zapraszają
na Akcję Profilaktyczną z okazji
„ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA TYTONIU”
dnia 21 listopada 2019

 

W ramach Akcji mieszkańcy Torunia w godzinach od 9.00-17.00 będą mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w PORADNI POMOCY PALĄCYM w Siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (ul. Jęczmienna 10/7, 3 piętro) m.in. z:
- specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru ciśnienia krwi,
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
- materiałów informacyjno-edukacyjnych

Grupy Młodzieżowych Liderów na ulicach toruńskiej Starówki będą prowadzić z mieszkańcami rozmowy motywujące do rzucenia palenia i zachęcać do skorzystania z porad specjalistów dyżurujących w Poradni Pomocy Palącym oraz kolportować materiały informacyjno-edukacyjne. Ponadto o godzinie 12.30 na Rynku Nowomiejskim (pod Tumultem) odbędzie się happening „Palić czy nie? – historia prawdziwa” przygotowany przez Młodzieżowych Liderów. Młodzież zaprezentuje korzyści płynące z niepalenia.

Ponadto Młodzieżowi Liderzy w godzinach od 9.00-15.00 będą dyżurowali w PUNKTACH INFORMACYJNYCH w I, III i IV LO oraz w TEB Edukacja, gdzie będą kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy. Dodatkową atrakcją będzie czwarta odsłona międzyszkolnego KONKURSU NA PLAKAT ANTYNIKOTYNOWY, w którym może wziąć udział młodzież z toruńskich szkół. Prace można dostarczać do Siedziby TPPU do końca listopada. Zwycięzców ogłosimy na początku grudnia na naszej stronie www.tppu.org

 

MIEJSCE AKCJI: SIEDZIBA TPPU (UL. JĘCZMIENNA 10/7, 3 PIĘTRO), RYNEK NOWOMIEJSKI oraz I, III, IV LO i TEB Edukacja

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Relacja w Radiu PiK

http://www.radiopik.pl

 

 Podsumowanie Akcji Profilaktycznej 17. 10. 2019r.

„Październik – Miesiąc Wolny od Uzależnień”

 

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem o godzinie 09.00 przemarszem Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia spod Siedziby TPPU ulicą Szeroką, na Rynek Nowomiejski. Młodzież przygotowała na tę okazję transparenty związane z tematyką akcji. Do Liderów dołączyła młodzież z SP nr 25, SP nr 1, OHP iZSMEiE, która również przygotowała okolicznościowe transparenty. Podczas pochodu wszyscy śpiewali „Hymn Antynałogowy”. W kolejnych pochodach dołączyły do nas dzieci ze świetlicy z Fundacji Pomocy Samotnym Matkom oraz młodzież z TEB Edukacja.
W ustawionym na Rynku Nowomiejskim Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy Torunia korzystali z:
- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem SmokeCheck)
- pomiaru ciśnienia krwi,
- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Z indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz proponowanych w Punkcie badań skorzystało 54 osoby (25K/31M).Część z nich podjęła decyzję o rzuceniu palenia i zapisała się na terapię do Poradni Pomocy Palącym (Jęczmienna 10/7). Zdecydowana większość młodzieży, z którą przeprowadzono indywidualne konsultacje miała problemy z używaniem substancji psychoaktywnych. Poinformowano o ofercie pomocy specjalistycznej w Poradni oraz wydano materiały edukacyjne.

Pozostała część odbiorców (519 osób; 264K/215M) to osoby, z którymi rozmowy pierwszego kontaktu prowadzili Młodzieżowi Liderzy.
Wiek odbiorców: od 5 do 76 lat, zdecydowaną większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym 12-15 lat oraz 16-19 lat.

Po każdym z trzech pochodów, które odbyły się o godz. 9.00, 12.00 i 14.30 Młodzieżowi Liderzy tańczyli zumbę wraz z młodzieżą z toruńskich szkół, dziećmi ze świetlicy, a nawet z przedszkolakami, które akurat były na spacerze 😊 Było dużo uśmiechu i pozytywnej energii, co widać na zdjęciach.

 

Łączna liczba odbiorców Akcji to 573 osób (203K/270M)

Akcja profilaktyczna zakończyła się o godzinie 15.00.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania!

 

 

 Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń