Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia luty - czerwiec 2023

 

TRWA NABÓR!

 

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się 28 lutego (wtorek) o godz. 16:30 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat

o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o    wpływu na swoją samoocenę;

o    skutecznej komunikacji;

o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – czerwiec 2023 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • · Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • · Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • · Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Mini wykład;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Wizualizacja;
 • · Medytacja;
 • · Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

Spotkanie organizacyjne:

28.02.2023 godz. 16:30

 1. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 informuje o realizowanych w roku 2023 dla mieszkańców Torunia bezpłatnych programach profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych współfinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń.

 • Oferta poradniano-terapeutyczna dla rodzin, doświadczających problemów w związku z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym narkotyki, alkohol, nikotyna) przez dziecko, członka rodziny (poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne, interwencje kryzysowe, specjalistyczna pomoc terapeutyczna).

 • Rekomendowany, krótkoterminowy Program Candis dla użytkowników przetworów konopi w postaci indywidualnych sesji terapeutycznych. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 • Poradnia Pomocy Palącym zaprasza osoby, które chciałyby zerwać z nałogiem palenia tytoniu, gdzie dotychczasowe próby kończyły się niepowodzeniem. TPPU proponuje ofertę psychoterapii indywidualnej ze wsparciem farmakologicznym o udowodnionej skuteczności.

 • Od połowy lutego 2023 rusza nabór do 2 grup warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz nabór do 1 grupy warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieżowych liderów (kontynuacja współpracy z placówkami oświatowymi z Torunia, nabór do grup odbywać się będzie poprzez pedagogów szkolnych oraz bezpośrednio poprzez kontakt z Towarzystwem, tel. 56/6522394 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Rozpoczynamy nabór do 2 grup warsztatowych, zadanie pn. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, rodzin osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.

Cel 1: Zwiększenie świadomości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn oraz mechanizmów uzależnienia od hazardu, zaburzeń związanych z grami sieciowymi, nowymi technologiami. Cel 2: Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmocnienie autorytetu i sprawczej roli rodziny.

- Liczba planowanych grup w roku: 2 (30 osób- bezpośrednich odbiorców).

- Liczba godzin: 18 ; Czas trwania 1 spotkania/liczba spotkań: 3 godziny; 1 grupa = 3 spotkania x 3 godziny, tj. 9 godzin; -2 grupy x 9 godzin= 18 godzin

- Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa.

- Program skierowany jest do Rodziców, rodzin osób zagrożonych hazardem, grami internetowymi, fonoholizmem.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394
lub mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.tppu.org

Biuro TPPU czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00,
w czwartki do godziny 18.00

W celu umówienia wizyty, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny - 56/6522394

zrealizowano

 

www.torun.pl

oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
zapraszają

na Akcję Profilaktyczną z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA TYTONIU”

dnia 17 listopada 2022

 

W ramach Akcji mieszkańcy Torunia w godzinach od 9.00-17.00 będą mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w PORADNI POMOCY PALĄCYM w Siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (ul. Jęczmienna 10/7, 3 piętro) m.in. z:

- specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień,

- pomiaru ciśnienia krwi,

- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

- materiałów informacyjno-edukacyjnych

Grupy Młodzieżowych Liderów na ulicach toruńskiej Starówki będą prowadzić z mieszkańcami rozmowy motywujące do rzucenia palenia i zachęcać do skorzystania z porad specjalistów dyżurujących w Poradni Pomocy Palącym oraz kolportować materiały informacyjno-edukacyjne. Młodzież zaprezentuje korzyści płynące z niepalenia.

Ponadto Młodzieżowi Liderzy w godzinach od 9.00-15.00 będą dyżurowali w PUNKTACH INFORMACYJNYCH w I, III, VII LO oraz w ZSGiH, gdzie będą kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy.

 

MIEJSCE AKCJI: SIEDZIBA TPPU (UL. JĘCZMIENNA 10/7, 3 PIĘTRO), RYNEK NOWOMIEJSKI oraz I LO, III LO, VII LO, ZSGiH

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia wrzesień - grudzień 2022 r.

 

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się  15 września (czwartek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat

o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o    wpływu na swoją samoocenę;

o    skutecznej komunikacji;

o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego, najczęściej była to 16:30),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – 22.12.2022 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty rozpoznawalne i cenione wśród uczelni wyższych oraz pracodawców ze względu na renomę Programu, sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • · Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych
  i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • · Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • · Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Mini wykład;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Wizualizacja;
 • · Medytacja;
 • · Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

 

Spotkanie organizacyjne:

15.09.2022 godz. 17:00

 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

 

Zapraszamy!

31.05.2022 w Toruniu na Nowym Rynku z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu utworzyliśmy punkt konsultacyjny, w którym udzielaliśmy darmowych porad jak rzucić palenie, badaliśmy stan płuc oraz mierzyliśmy ciśnienie tętnicze, udostępnialiśmy pomocne materiały w procesie zdrowienia 🙂 Byli z nami także niezastąpieni uczestnicy programu Młodzieżowych Liderów, którzy działali w terenie, a także stworzyli wystawę prac zachęcających do życia bez nikotyny 💪 Jak zwykle punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, dziękujemy za każdą rozmowę! Do zobaczenia!

IMG 20220531 115119

20220531 120303

IMG 6931

 

> Więcej zdjęć w galerii <

 

 cigarette 4273574 640

tppulogo

oraz

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia


zapraszają

na Akcję Profilaktyczną
z okazji


Światowego Dnia Bez Tytoniu

31 maja 2022 r. (wtorek)

 

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

 • specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów TPPU,

 • materiałów informacyjno-edukacyjnych (pakiety),

Odbiorcy akcji będą mieli także możliwość uzyskania informacji na temat wpływu nikotyny na zdrowie (wczesna profilaktyka) chorób odtytoniowych
(również w kontekście zakażenia koronawirusem) oraz skutków biernego palenia.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym, będzie zorganizowana przez TPPU oraz uczestników programu Młodzieżowych Liderów plenerowa wystawa artystyczna, gdzie zaprezentowane zostaną prace plastyczne mobilizujące do życia bez wyrobów tytoniowych, przedstawiające korzyści życia bez nikotyny.

Zapraszamy!!!

 

Wszystkie działania będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego
z wykorzystaniem procedur
dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego dla uczestników akcji!!

 

MIEJSCE AKCJI: Toruń, Rynek Nowomiejski

GODZINA: 10:00-16:00

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru

Szanowni Państwo!


Informujemy o zamknięciu naboru na szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych w terminach: 20-22.04.2022r. oraz 18-20.05.2022r.. 

Mamy już komplet uczestników.

 

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kasprzycka

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników
z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych
lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących
w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
które odbędzie się w następującym terminie:

 • 20-22.04.2022r.

 • 18-20.05.2022r.

 

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (miejsce szkolenia:

Toruń, ul. Jęczmienna 10/7) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pragniemy nadmienić, iż pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby
w pełni zaszczepione,
o czym należy poinformować w treści maila wraz z przesyłanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem.

UWAGA!

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.

Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

              mzdrowiaKB

 

Plan szkolenia

I dzień:

8.30 - 9.15 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

9:15 – 10:00 - Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa

10:15 – 12:45 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej. Wskazania dla profilaktyki hazardu (przerwa w trakcie warsztatu od 11.15-11.30) - dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

12:45 – 13:45 – Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30- Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych
w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka - TPPU Toruń


8.30 - 9.15 - Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.15 - 10.00 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10.00 - 10.15 - Przerwa kawowa
10.15 - 11.00 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały
ostrzegawcze

11.00 - 12.15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych
z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu)

12.15 - 13.15 - Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
13.15 - 14.00 - Przerwa na obiad

14.00 - 14.45 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia
w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)

14.45 - 15.30 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

 

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 - 9.15 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9.15 - 10.00 - Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę

10.15 - 11.00 - Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11.00 - 11.45 - Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

11.45 - 13.00 - Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)

13.00 - 13.45 - Przerwa na obiad

13.45 - 14.45 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian

14.45 - 15.30 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie proszę przysłać do 11.04.2022r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 56 652 23 94, kom.608084261

 

Global Tobacco Control Certificate Program

unnamed

Szkoła Zdrowia Publicznego Johns Hopkins Bloomberg zaprasza specjalistów ds. zdrowia publicznego, takich jak osoby pracujące w rządach, organizacjach pozarządowych i uniwersytetach, do skorzystania z tej doskonałej okazji i złożenia wniosku o 2022-23 Global Tobacco Control Graduate Certificate Program.. Zaprojektowany we współpracy z Institute for Global Tobacco Control (IGTC), ten w pełni internetowy program certyfikacji przygotowuje Cię do zmniejszenia i ostatecznego zakończenia globalnego obciążenia zgonami i chorobami spowodowanymi paleniem tytoniu. Wzbogacający i ambitny program nauczania dla absolwentów uniwersytetów w niepełnym wymiarze godzin odbywa się w ciągu czterech semestrów akademickich z dwoma kursami online w każdym ośmiotygodniowym semestrze.

Więcej

https://www.youtube.com/watch?v=HuXwaxBrVV8

oraz

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-control/

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia 2022 r.

 

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪  Niezależnie czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się  24 lutego (czwartek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • Młodzież w wieku 14 – 18 lat

  • zainteresowana własnym rozwojem i pomocą innym,

  • niezażywająca środków psychoaktywnych!

 Co:

 • Sesje warsztatowo szkoleniowe;

 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;

 • Dostarczenie rzetelnych informacji o działaniu substancji psychoaktywnych oraz sposobach zapobiegania uzależnieniom;

 • Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

  • radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

  • wpływu na swoją samoocenę;

  • skutecznej komunikacji;

  • udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),

 • 2 godziny,

 • do czerwca 2022.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty rozpoznawalne i cenione wśród uczelni wyższych oraz pracodawców ze względu na renomę Programu, sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Spotkanie organizacyjne

 2.  Uczestnictwo w grupie

  • Wzajemne poznawanie się, integracja, ustalenie praw i zasad

  • Nawiązanie bliższych kontaktów oraz lepszego poznania się

 1. Pojęcie Zdrowia i Promocji Zdrowia

  • Rozpoznawanie własnych potrzeb oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia

  • Spędzanie wolnego czasu w sposób bezpieczny i twórczy

 2. Ty i ja – jak rozmawiać. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny   

  • Poziomy komunikacji. Aktywne słuchanie

  • Komunikacja niewerbalna i bariery komunikacyjne

 3. Trening umiejętności intrapersonalnych

  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

  • Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie

  • Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych 

 4. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów

  • Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres

  • Ćwiczenia relaksacji. Redukowanie napięć emocjonalnych

  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Konstruktywne rozwiązywanie problemów

 5. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?

  • Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych, kwestionariusz asertywności

  • Trening umiejętności asertywnych

 6. Profilaktyka uzależnień

  • Wprowadzenie do tematyki uzależnień. Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)

  • przedstawienie mechanizmów  psychologicznych oraz faz uzależnienia

  • Nastolatek zdrowy – nastolatek uzależniony. Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne

  • Wpływ grupy rówieśniczej na decyzje o zażywaniu narkotyków

  • Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej

 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu  

  • Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych

  • Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości;

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

 • Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;

 • Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach;

 • Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);

 • Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;

 • Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;

 • Rozwój zainteresowań;

 • Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;

 • Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • Burza mózgów, dyskusje;

 • Mini wykład;

 • Drama;

 • Debata oksfordzka;

 • Wizualizacja;

 • Medytacja;

 • Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;

 • Rysunek;

 • Happeningi;

 • oraz inne :) 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów na co dzień pracujących z młodzieżą i kochających to, co robią! 😊

Spotkanie organizacyjne

 • 24.02.2022 godz. 17:00 
 • ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu, nowych technologii.


Osoby uczestniczące w pełnych 3 dniach otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie online przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących
w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
które odbędzie się w następujących terminach:

 • 16-18 lutego 2022 r.

 • 16-18 marca 2022 r.

 

Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

              mzdrowiaKB

 

Program szkolenia pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki oraz wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych

 

I dzień:

9:00 – 9:45 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego
i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

9:45 – 10:30 - Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

10:30 – 10:45 – Przerwa

10:45 – 13:15 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej. Wskazania dla profilaktyki hazardu (przerwa w trakcie warsztatu od 12.00-12.15) - dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

13:15 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 14.45 - Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych
w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka - TPPU Toruń


9:00 – 9:45 - Uzależnienie od komputera, Internetu, nowych technologii, opis zjawiska, skala problemu

9:45 – 10:30 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10:30 – 10:45 - Przerwa

10:45 – 11:30 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały
ostrzegawcze

11:30 – 13:15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu 11:30 -11:40).  Konsekwencje problemowego używania komputera, internetu (nowych technologii)

13:15 – 14:00 - Przerwa

14:00 – 15:30 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze - cyberprzemoc, pedofilia
w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość 
(przerwa w trakcie
wykładu od 14:45-15:00)

15:30 – 16:15 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

 

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka - TPPU Toruń

9:00 – 9:45 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9:45 – 10:30 - Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10:30 – 10:45 - Przerwa na kawę

10:45 – 11:30 - Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11:30 – 12:15 - Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

12:15- 12:30 - Przerwa

12:30 – 14:00 - Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa
w trakcie warsztatu 13:15 - 13:25)

14:00 – 14:30 - Przerwa na obiad

14:30 – 16:00 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian (przerwa kawowa
w trakcie warsztatu 15:15-15:25)

16:00 – 16:45 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie proszę przysłać do 07.02.2022r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 56 652 23 94, kom.608084261

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników
z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych
lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących
w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
które odbędzie się w następującym terminie:

 • 27-29.10.2021 r.

 

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (miejsce szkolenia: Toruń, ul. Jęczmienna 10/7) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pragniemy nadmienić, iż pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby
w pełni zaszczepione,
o czym należy poinformować w treści maila wraz z przesyłanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii4

 

                                             mzdrowia                   logo KBPN  

 

 

 

UWAGA!

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.

Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

                                                        tppu logo             wot1

                    

 

 

Plan szkolenia:

I dzień:

8.30 - 9.15 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

9:15 – 10:00 - Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa

10:15 – 12:45 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej. Wskazania dla profilaktyki hazardu (przerwa w trakcie warsztatu od 11.15-11.30) - dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

12:45 – 13:45 – Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30- Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych
w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń


8.30 - 9.15 - Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.15 - 10.00 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10.00 - 10.15 - Przerwa kawowa
10.15 - 11.00 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały
ostrzegawcze

11.00 - 12.15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych
z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu)

12.15 - 13.15 - Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
13.15 - 14.00 - Przerwa na obiad

14.00 - 14.45 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia
w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)

14.45 - 15.30 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

 

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 - 9.15 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9.15 - 10.00 - Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę

10.15 - 11.00 - Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11.00 - 11.45 - Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

11.45 - 13.00 - Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)

13.00 - 13.45 - Przerwa na obiad

13.45 - 14.45 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian

14.45 - 15.30 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie proszę przysłać do 15 października 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 608084261