Akcja cieszyła się zainteresowaniem zarówno osób uzależnionych od palenia tytoniu, jak i tych, którzy walkę z tym nałogiem mają już za sobą :).

Kolejnym przedsięwzięciem był PUNKT KONSULTACYJNY zorganizowany dla pracowników i petentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Specjalistycznych konsultacji  i porad JAK RZUCIĆ PALENIE W SPOSÓB TRWAŁY udzielali pracownicy TPPU ( w tym specjalista terapii uzależnień)   w godzinach od 12.00-15.30. Urzędnicy i petenci korzystali także z pomiaru ciśnienia krwi oraz pomiaru tlenku węgla w powietrzu wydechowym, kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w Urzędzie prowadzili MŁODZIEŻOWI LIDERZY PROMOCJI ZDROWIA, którzy bardzo chętnie rozmawiali z pracownikami Urzędu o kwestiach zdrowia publicznego w zakładach pracy, itp.

Pomiar ciśnienia krwi połączony z rozmową profilaktyczną (Punkt obsługuje Pani Magdalena Cyrklaff oraz liderzy młodzieżowi).

Porady konsultacje Anna Komorowska

Specjalista terapii uzależnień Mariola Kasprzycka udziela konsultacji jak rzucić palenie.

Na terenie Urzędu młodzieżowi liderzy kolportowali także materiały informacyjno – edukacyjne, a zainteresowani petenci i pracownicy urzędu mogli zmierzyć sobie ciśnienie krwi i poziom stężeniu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Łącznie z porad i konsultacji bezpośrednio w Urzędzie skorzystało 45 osób, natomiast ponad 100 osobom wydano materiały informacyjne dotyczące problematyki palenia tytoniu oraz oferty pomocy specjalistycznej.

Zainicjowany został także przez TPPU cykl mini akcji szkolnych, które odbyły się min. w LO nr 2, LO nr 4, LO nr 9, gdzie Młodzieżowi Liderzy wraz z opiekunami TPPU oraz pedagogami szkolnymi, przygotowali PUNKTY INFORMACYJNE  z pakietami materiałów edukacyjnych dla młodzieży, nauczycieli, rodziców dotyczące profilaktyki tytoniowej (materiały tj. komiksy dla młodzieży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, broszury ulotki, itp. o tematyce prozdrowotnej), dostarczone zostały przez TPPU i kolportowane na terenie szkół.

Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziły komiksy o tematyce prozdrowotnej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć fotorelację z akcji w LO nr 2, gdzie Liderzy TPPU obsługiwali szkolny punkt informacyjny połączony z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszym LIDEROM, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w swoich szkołach (LO nr 4, LO nr 2) oraz pedagogom  z w/w szkół, szczególnie Pani JUSTYNIE ZIMOLĄG, pedagog z II LO, na której współpracę mogliśmy liczyć na rzecz przeciwdziałania paleniu tytoniu i promocji zdrowia.

Akcję zakończyło popołudniowe spotkanie dla Młodzieżowych Liderów i ich Kolegów pn. „CHCESZ MIEĆ COŚ Z HEROSA – NIE PAL NIGDY PAPIEROSA”, na którym odbył się wykład pani doktor Agnieszki Łangowskiej na temat chorób odtytoniowych, wspólne rozwiązywanie krzyżówki z zakresu wiedzy o tytoniu oraz finał konkursu plastycznego nt. szkodliwości palenia, w którym wyróżniono dyplomami i upominkami trzy licealistki, liderki (Katarzyna Szymańska, Katarzyna Gustaw, Weronika Adamska).

Dzięki systematycznej edukacji społecznej, docieraniu do grup młodych ludzi, również dorosłych, w tym kobiet palących regularnie wyroby tytoniowe, podnoszeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mieszkańców Torunia wpływaliśmy na zmiany postaw, co w rezultacie  spowodowało zwiększoną liczbę  osób rzucających palenie, a w przypadku osób, które jeszcze nie zaczęły palić, zwiększeniu szansy na nie podejmowanie tego ryzykownego zachowania w całym swoim życiu.Dla samorządu województwa oraz gminy miasta Toruń są  to korzyści ekonomiczne, również dla środowiska naturalnego (w dymie tytoniowym znajduje się około 4 tysięcy substancji chemicznych, które są toksyczne dla człowieka i jego otoczenia).

Fotorelację z akcji listopadowej przygotował Damian Owczarek "Owca".