W Poradni Pomocy Palącym przy TPPU ul. Strumykowa 4 w Toruniu, w godz. 10.00- 16.00 - poradnictwo, konsultacje.

W toruńskich liceach uruchomione zostaną PUNKTY INFORMACYJNE obsługiwane przez liderów, którzy będą kolportować materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu.

Kolportaż ulotek i broszur o tematyce antytytoniowej połączony z rozmowami motywacyjnymi, będzie miał miejsce na ulicach Starego i Nowego Rynku, restauracjach, itp. 

W godzinach 16.30-18.30 w siedzibie TPPU odbędzie się spotkanie podsumowujące przebieg akcji pt. CHCESZ MIEĆ COŚ Z HEROSA – NIE PAL NIGDY PAPIEROSA, skierowane do Młodzieżowych Liderów oraz ich Kolegów i Koleżanek.

Działania dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruńoraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.