Tel. kontaktowy:

    (056) 652 23 94 – biuro        
    694-600-364 – Pani Magda

UWAGA! Przyjmujemy tylko osoby BEZ NAŁOGÓW, kreatywne, pomysłowe, aktywne, systematyczne, zdyscyplinowane, chcące wspierać rówieśników w rozwiązywaniu problemów oraz promować zdrowy styl życia.                                   

Zapraszamy!