Zapraszamy na Akcję Profilaktyczną ZDROWIE NA TAK  z okazji  Światowego Dnia Bez Tytoniu

dnia  23.05.2024 r. w godzinach 11:00-16:00

 

 

Wydarzenie jest jednym z elementów szerszych działań realizowanych przez TPPU w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu wśród mieszkańców Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Celem akcji jest podkreślenie wagi wczesnej profilaktyki zespołu uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie wpływu używania waperów (tzw. juule, e-papierosy, ect.) na zdrowie i kondycję psychiczną najmłodszych.

Ostatnie badania prowadzone w Polsce na reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat pozwoliły oszacować, że około 970 tys. dzieci używa stale waperów. W roku 2023 nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży jednorazowych urządzeń do podawania nikotyny z 32,3 mln do 100 mln.(Epidemia intoksykacji nikotynowej dzieci. Prof. Witold Zatoński, Fundacja „ Promocja Zdrowia).

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

  • specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień,

  • pomiaru i diagnostyki ciśnienia krwi,

  • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

  • promocji oferty w ramach konkursów dotacyjnych, w tym indywidualnej psychoterapii dla osób uzależnionych od nikotyny oraz systematycznych działań środowiskowych, informacyjno- edukacyjnych „Wolni od dymu tytoniowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ww.zadania konkursowe dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Pracownicy TPPU oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki będą także prowadzić rozmowy z zainteresowanymi osobami motywując do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości używania wyrobów tytoniowych oraz zdrowego stylu życia.

  • Ponadto wydarzeniem towarzyszącym będzie quiz wiedzy z udziałem publiczności (zaproszonej młodzieży szkolnej). Dla uczestników akcji przewidziano także drobne upominki.

  • Pracownicy TPPU oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki będą także prowadzić rozmowy z zainteresowanymi osobami motywując do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zdrowego stylu życia.

Wydarzenie relacjonować będą lokalne oraz regionalne media.

Zapraszamy !!!

MIEJSCE AKCJI: Toruń, Rynek Nowomiejski

23.05.2024 r. GODZINA: 11:00-16:00

 

Herb Torunia dzieki wsparciu