Informujemy o zamknięciu naboru na szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych w terminach: 06-07.06.2024r. oraz 13-14.06.2024r. 

Mamy już komplet uczestników.

Jednocześnie informujemy o kolejnych szkoleniach w termiach powakacyjnych, o czym będziemy informować na naszej stronie oraz na stronie www.kcpu.gov.pl oraz www.uzaleznieniabehawioralne.pl.

 

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kasprzycka

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom