O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!


Realizatorzy: Pracownicy TPPU, animatorzy działań profilaktycznych, Liderzy Młodzieżowi przeszkoleni w ubiegłych latach.

Działania polegają na:

-   rozdawnictwie materiałów edukacyjno-informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu,
-   rozmowie motywacyjnej do podjęcia leczenia w przypadku osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych,
-   informowaniu o punktach poradnianych, medycznych, ośrodkach leczniczych,
-   organizowaniu lokalnych akcji, kampanii społecznych otwartych sesji edukacyjno-informacyjnych, wraz z uruchomieniem ulicznych punktów konsultacyjnych,
-   bezpłatnych konsultacjach specjalistycznych,
-   poradnictwie oraz kolportażu materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, adresów wyspecjalizowanych placówek ds. uzależnień, plakaty, itp