English
Programy

Nasze doświadczenia w realizacji programów z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu

  • Programy z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu, wczesnej profilaktyki i prewencji realizujemy systematycznie od roku 2000 i nadal we współpracy min. z Ministerstwem Zdrowia, WHO, EMCDDA, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Gminą Miasta Toruń, Centrum Onkologii w Warszawie oraz Fundacją Promocja Zdrowia w Warszawie (prof. Witold Zatoński). Realizujemy programy profilaktyczne i szkoleniowe dla pracowników medycznych, pracowników oświaty, pracowników administracji, młodzieżowych liderów. Organizujemy też uroczystości i venty o charakterze merytorycznym, przykładem może być uroczysta gala w roku 2008 pn. „Wolność bez tytoniu,”, gdzie podsumowano działania i wręczono nagrody i wyróżnienia dla autorytetów w dziedzinie profilaktyki antytytoniowej, laureatów ze świata mediów (którzy nie palą), naukowców i liderów młodzieżowych promujących styl życia bez tytoniu. Systematycznie od 2000r realizujemy szkolenia dla młodzieży szkolnej i akademickiej np. Program Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, (przeszkoliliśmy 1800 Liderów). Prowadzimy kompleksowe działania terapeutyczno - medyczne w ramach Poradni Pomocy Palącym, realizujemy kampanie społeczne Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, Światowego Dnia bez Papierosa oraz ogólnopolskiej kampanii Rzuć Palenie Razem z Nami. Zrealizowaliśmy 113 dużych happeningów, 21 debat publicznych, prowadzimy kolportaż bezpłatnych materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki palenia tytoniu oraz biernego palenia.
  • Programy realizowane przez TPPU są zgodne z Europejskim i Krajowym oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Metodologicznie są oparte o diagnozę problemową, epidemiologiczną, posiadają narzędzia ewaluacyjne, poddawane są stałemu monitoringowi, prowadzone są w oparciu o sprawdzone strategie profilaktyczne.
  • Zespół realizujący to osoby kreatywne, z profesjonalnym przygotowaniem,
    z wieloletnią praktyką w /w zakresie przedmiotowym.
  • Współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz ściśle z producentami telewizyjnymi.
  • Jesteśmy współzałożycielami i członkami Ogólnopolskiej Koalicji „Tytoń albo Zdrowie” z siedzibą w Warszawie (prezes. Prof.W. Zatoński), jesteśmy jednocześnie członkiem europejskiej koalicji ENSP – European Network for Smoking Prevention.

 

Obywatelska Koalicja „Tytoń albo Zdrowie” istnieje od czerwca 2003 roku i jest członkiem sieci podobnych organizacji z całej Europy - Europejskiej Sieci na Rzecz Ograniczania Palenia Tytoniu - European Network for Smoking Prevention (ENSP). Głównym celem Koalicji jest tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania ustawy sejmowej z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jak również wspieranie wszelkich działań mających na celu ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu na poziomie krajowym oraz europejskim. W tym celu Koalicja wspiera tworzenie interdyscyplinarnej sieci lekarzy ogólnych i specjalistów, pedagogów, dziennikarzy, polityków oraz specjalistów z innych dziedzin, nastawionej na aktywne uczestnictwo w edukacji antytytoniowej; stara się zbudować system wymiany oraz rozprzestrzeniania informacji i doświadczeń dotyczących zdrowotnych konsekwencji palenia oraz obecnych działań mających na celu ograniczanie tego problemu. Przedmiotem zainteresowania Koalicji jest także podtrzymywanie wysokiego zainteresowania opinii publicznej i mediów problematyką palenia tytoniu, monitorowanie i właściwe reagowanie na niepożądane działania przemysłu tytoniowego, współpraca międzynarodowa, przede wszystkim z państwami Unii Europejskiej i byłego Związku Radzieckiego. Koalicja pełni też rolę organizatora Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”.
Poradnia Pomocy Palącym PDF Drukuj Email

Poradnia Pomocy PalącymPORADNIA POMOCY PALĄCYM przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7, III piętro, tel. fax./056 6522394 oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

 

Więcej…
 
Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia PDF Drukuj Email

Szkolenia dla liderówProgram nastawiony jest na realizację profilaktyki w ramach strategii uniwersalnej. Ma za zadanie kształtować postawy sprzyjające życiu bez substancji psychoaktywnych, uzależniających oraz przygotować grupy młodzieży, które wyposażone w specyficzne umiejętności dotyczące mechanizmów powstawania szkód w związku z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych oraz ogólne umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi, będą tworzyć w swoich środowiskach lokalnych swoiste lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.

Więcej…
 
Program „Młodzież wolna od dymu” PDF Drukuj Email

mlodziez-wolna-od-dymuProgram lokalnych oddziaływań środowiskowych w kierunku zmniejszania konsumpcji tytoniu na terenie średnich i małych miast oraz gmin województwa kujawsko – pomorskiego: „MŁODZIEŻ WOLNA OD DYMU”.

Więcej…
 
Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” PDF Drukuj Email

edukacjaDziałania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka).

Więcej…
 
Działania interwencyjno-wspierające PDF Drukuj Email

street-workersCel: Praca środowiskowa, „street workers” w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem – na ulicach miast, w szkołach, klubach młodzieżowych, pubach, kawiarniach, dyskotekach itp. Bezpośredni kontakt z adresatem działań.

Więcej…
 
Warsztaty umiejętności psychospołecznych PDF Drukuj Email

psychoeduZajęcia z treningu zachowań konstruktywnych prowadzone są przez okres 10 m-cy w roku (z przerwą wakacyjną). Praca z 1 grupą to: 12 spotkań, z których każde trwa 2 godzinny. Cały program obejmuje 24 godziny sesji warsztatowych. Program realizowany jest przez pedagoga, psychoterapeutę.

Więcej…
 
Oferta pomocy terapeutycznej i szkoleniowej PDF Drukuj Email

warsztatyW stowarzyszeniu realizowane są programy profilaktyczne oraz usługi poradniano- terapeutyczne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Większość z przedstawionych programów realizowana jest od 2000 roku, od kiedy placówka zaczęła funkcjonować. Są to programy poddawane ewaluacji i zarekomendowane do realizacji.

Więcej…
 


O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Więcej informacji...

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Więcej informacji...

Program liderów

Program nastawiony jest na realizację profilaktyki w ramach strategii I i II rzędowej. Ma sprzyjać kształtowaniu postaw sprzyjających życiu bez środków uzależniających.

Więcej informacji...

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!

mozemy-pomoc