O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

Możemy Ci pomóc!


Pracownicy TPPU, wolontariusze  oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy prowadzili rozmowy z zainteresowanymi osobami motywujące do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone były z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości palenia tytoniu.
Odbiorcy akcji profilaktycznej (łącznie):  385 osób
Liczba osób, które skorzystały z naszych usług w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym:  24 osoby  (17K i 7M)
Pyt. 1 Co Pan/Pani sądzi o akcji profilaktycznej?
a) należy organizować tego typu akcje w przyszłości- 24 osoby
b) nie należy organizować- 0 osób
c) nie wiem- 0 osób
Pyt. 2. Czy przebieg akcji, przyczyni się u Pani/Pana do:
a) Zaprzestania palenia-1 osoby
b) Ograniczenia palenia- 21 osób
c) nic nie zmieni- 2 osób
Pyt. 3. Czy próbowała Pani/Pan rzucać palenie?
a) tak, jeden raz- 12 osób
b) tak, więcej niż jeden raz- 9 osób
c) nie próbowałem- 3 osób
Pyt. 4 Jaki był skutek próby rzucenia palenia?
- nie udało się
- nie dotyczy
- kilka lat abstynencji
Rozmowy pierwszego kontaktu przeprowadzone przez Młodzieżowych Liderów połączone z kolportażem materiałów edukacyjno-informacyjnych:  361 osób (na podstawie ankiet), w tym K/173;M/188. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowiły osoby powyżej 34 r.ż. (287).

Dodatkową atrakcję stanowił ANTYNIKOTYNOWY POCHÓD, który o godz. 14.00 i 16.00-  wyruszył z Rynku Nowomiejskiego i przeszedł ulicami Starówki pod pomnik Mikołaja Kopernika.  Młodzież w marszu śpiewała „Hymn antynikotynowy” i zapraszała mieszkańców Torunia do wzięcia udziału w Akcji.
Dofinansowano ze środków Miasta Toruń